Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 17531-2018

16/01/2018    S10

Magyarország-Budapest: Forgalomirányító berendezések szerelése

2018/S 010-017531

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Központi forgalomirányító rendszer kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán.

Hivatkozási szám: PST kód: V040.11, V120.19, V000.15
II.1.2)Fő CPV-kód
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében központi forgalomirányító rendszer kiépítése, és közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán 3 részajánlat biztosításával.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 14 050 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V040.11 Központi forgalomirányító rendszer kiépítése Pusztaszabolcs–Dombóvár vonalszakaszon

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
32260000 Adatátviteli berendezések
45311200 Villamos szerelés
45316200 Jelzőberendezések szerelése
32521000 Távközlési kábelek
48813000 Utas-ismeretterjesztő rendszerek
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Tolna megye, Baranya megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

— Engedélyezési- és előtervek készítése, jóváhagyásának megszerzése Szabadegyháza Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, Rétszilas, Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely, Keszőhidegkút-Gyönk, Szakály-Hőgyész, Kurd, Döbrököz állomásokra, Pécs KÖFI központra,

— Távközlés és utastájékoztatás tervezése, engedélyeztetése,

— További, a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, jóváhagyatása, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése,

— Távvezérlés kivitelezési munkái – beleértve az állomási biztosítóberendezések üzem alatti átalakítási munkáit is – országos vasúti pályán, Szabadegyháza, Sárosd, Nagylók, Sárbogárd, Rétszilas, Simontornya,Tolnanémedi, Pincehely, Keszőhidegkút-Gyönk, Szakály-Hőgyész, Kurd, Döbrököz állomásokon,

— Pusztaszabolcs FOR illesztés KÖFE céljára történő alkalmazása, Dombóvár FM KÖFE adatgyűjtő telepítése,

— Pécs KÖFI központ HW, SW bővítése (kiépítése), KÖFI monitorfal építése,

— Intelligens üzemmódok és automaták kifejlesztése, beüzemelése, konfliktus kijelzés, menetrendalapú vonatközlekedtetés, központi forgalom ellenőrző rendszer (KÖFE) és forgalmi vonatközlekedési információs rendszer (FOR) illesztése, menetrend átvétele,

— Országos vasúti pályán, Rétszilas és Simontornya állomásokon D55 típusú biztosítóberendezés felújítása,

— Országos vasúti pályán, Sárbogárd és Aba-Sárkeresztúr, illetve Rétszilas és Mezőfalva és Keszőhidegkút-Gyönk és Tamási között ellenmenet- és utolérés kizáró biztosítóberendezés tervezése, engedélyeztetése,jóváhagyatása, kivitelezése, tengelyszámláló és faoszlopsoron optikai kábel létesítésével,

— Integrált vasúti távközlési diszpécser központ kiépítése a KÖFE-KÖFI központban,

— Országos vasúti pályán, a vonal 12 távvezérelt állomásán és 6 megállóhelyén integrált vasúti távközlőrendszer, vizuális és akusztikus utastájékoztatás kialakítása,

— Országos vasúti pályán, Sárbogárd állomáson vizuális utastájékoztatás összesítő- és perontáblák, infóoszlop kialakítása, valamint videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése,

— Szünetmentes áramellátás kialakítása Pécs KÖFI központban,

— Állomási biztosítóberendezés, távközlés és távvezérlés számára új szünetmentes áramellátás kiépítése az országos vasúti pályán, 12 távvezérelt állomáson,

— Távközlés számára szünetmentes áramellátás kiépítése országos vasúti pályán, 6 megállóhelyen,

— Átviteltechnika tervezése, kivitelezése országos vasúti pályán, 12 távvezérelt állomáson, 2 KÖFE állomáson és a KÖFI központban,

— 0,4 kV-os energia ellátás és térvilágítás vezérlésének tervezése és kivitelezése országos vasúti pályán, a 12 távvezérelt állomáson,

— Országos vasúti pályán, 6 állomáson meglévő váltófűtések távvezérelhető ki-bekapcsolásának kiépítése a forgalmi irodában, 6 távvezérelt állomáson új váltófűtés létesítése,

— Országos vasúti pályán, 10 távvezérelt állomáson kapcsolókerti hajtások és kapcsolókerti automatikaszekrény kiépítése, optikai adatátvitel a távközlőbe,

— Országos vasúti pályán, 2 távvezérelt állomáson meglévő kapcsolókerti hajtások távvezérlésének kiépítése,

— Belső építészeti kialakítás, klíma beépítés, szerelvényezési munkák: KÖFI központban irányító helyiség(bővítés),

— Országos vasúti pályán, a 12 távvezérelt állomáson egységes tűzjelző rendszer, vagyonvédelmi rendszerkiépítése, mechanikai védelem és riasztó rendszer a forgalmi, távközlő és jelfogó helyiségekben,

— Tűz és vagyonvédelmi központ kialakítása a KÖFI központban,

— A telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M.2.4. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V120.19 Központi forgalomirányító rendszer kiépítése Rákos–Újszász–Szolnok vonalszakaszon

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
32260000 Adatátviteli berendezések
45311200 Villamos szerelés
45316200 Jelzőberendezések szerelése
32521000 Távközlési kábelek
48813000 Utas-ismeretterjesztő rendszerek
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
NUTS-kód: HU120 Not specified
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest, Pest megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

— Engedélyezési- és előtervek készítése, jóváhagyásának megszerzése Rákoshegy, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Nagykáta, Tápiószele, Tápiógyörgye állomásokra és Budapest központi forgalomirányító(KÖFI) központra,

— Távközlés és utastájékoztatás tervezése, engedélyeztetése, jóváhagyatása,

— További, a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése,jóváhagyatása, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése,

— Távvezérlés kivitelezési munkái – beleértve az állomási biztosítóberendezések üzem alatti átalakítási munkáit is – országos vasúti pályán, Rákoshegy, Maglód, Gyömrő, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Nagykáta,Tápiószele, Tápiógyörgye állomásokon,

— KÖFE adatgyűjtő kivitelezési munkái országos vasúti pályán, Újszász állomáson,

— Budapest KÖFI központ HW, SW bővítése (kiépítése), KÖFI monitorfal építése,

— Intelligens üzemmódok és automaták kifejlesztése, beüzemelése, konfliktus kijelzés, menetrendalapú vonatközlekedtetés, központi forgalom ellenőrző rendszer (KÖFE) és Forgalmi Vonatközlekedési InformációsRendszer (FOR) illesztése, menetrend átvétele,

— Integrált vasúti távközlési diszpécser központ kiépítése a KÖFI központban,

— A vonal 9 távvezérelt állomásán országos vasúti pályán, integrált vasúti távközlő rendszer és akusztikus utastájékoztatás kialakítása,

— Országos vasúti pályán, 9 állomáson vizuális utastájékoztatás összesítő- és perontáblák, infóoszlop kialakítása, valamint videokamerás megfigyelő rendszer kiépítése,

— Országos vasúti pályán, 10 megállóhelyen vizuális és akusztikus utastájékoztatás kialakítása,

— Szünetmentes áramellátás kialakítása Budapest KÖFI központban,

— Országos vasúti pályán, állomási biztosítóberendezés, távközlés és távvezérlés számára új szünetmentes áramellátás kiépítése 1 távvezérelt állomáson, 8 állomáson a meglévő áramellátó berendezés bővítése,

— Távvezérlés számára szünetmentes áramellátás kiépítése országos vasúti pályán, 10 megállóhelyen,

— Új monomódusú 48 szálas – technológiai célú – fényvezető szálas optikai hírközlőkábel kiépítése országos vasúti pályán, Rákos – Szolnok távközlési szerelvényszobák között felsővezetéki oszlopsoron, kb. 100 kmhosszban,

— Átviteltechnika tervezése, kivitelezése országos vasúti pályán, a 9 távvezérelt állomáson, 2 KÖFE állomáson és Szolnokon,

— 0,4 kV-os energia ellátás és térvilágítás vezérlésének tervezése és kivitelezése országos vasúti pályán, a 9 távvezérelt állomáson és 10 megállóhelyen,

— Országos vasúti pályán,9 távvezérelt állomáson új váltófűtés kiépítése meteorológiai állomással, optikai adatátvitel kiépítése, oszloptranszformátorok létesítése, kapcsolókerti automatika szekrény kiépítése,

— Belső építészeti kialakítás, klíma beépítés, szerelvényezési munkák: KÖFI központban irányító helyiség,

— Országos vasúti pályán, a 9 távvezérelt állomáson egységes tűzjelző rendszer, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, mechanikai védelem és riasztó rendszer a forgalmi iroda, távközlő és jelfogó helyiségekben,

— Tűz és vagyonvédelmi központ kialakítása a KÖFI központban,

— A telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M.2.4. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

V000.15 Közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamintbiztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34632200 Vasúti villamos jelzőberendezések
45262600 Különféle különleges szakipari munkák
45311200 Villamos szerelés
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

Áramellátás korszerűsítése:

— Elő- és kiviteli terv készítése, jóváhagyatása Szolnok-Magasfogadó, Kisvárda, Nyíregyháza, Bükkösd, Abaliget, Godisa, Győrszentiván, Lébény-Mosonszentmiklós állomásokra vonatkozólag,

— További, a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése,jóváhagyatása, a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), mintavételi és megfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése,

— Üzemi helyiségek kialakítása az új áramellátás telepítéséhez,

— Szükség esetén tartalékenergiát biztosító felsővezetéki oszlop transzformátorok telepítése,

— Elbontott akkumulátorok megsemmisítése a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően,

— Országos vasúti pályán, 8 állomáson az új biztosítóberendezési áramellátó berendezések telepítése, ahozzá kapcsolódó valamennyi állomási biztosítóberendezések üzem alatti átalakítási munkáival együtt.

Közúti-vasúti szintbeni keresztezések közlekedésbiztonságának javítása TEN-T hálózaton.

— Vonali sorompó berendezések elő- és kiviteli terveinek módosítása 200 helyszínen,

— Vonali sorompó berendezések üzem alatti átalakítása, áramköri módosítása, a 3 perces piros hosszabbításkialakítása Országos vasúti pályán, 200 helyszínen.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett 24 hónap szakmai tapasztalaton túli szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 160-329640
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

V040.11 Központi forgalomirányító rendszer kiépítése Pusztaszabolcs–Dombóvár vonalszakaszon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prolan Irányítástechnikai Zrt.
Postai cím: Szentendrei 1-3.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@prolan.hu
Telefon: +36 209543100
Fax: +36 26341962
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 7 360 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

V120.19 Központi forgalomirányító rendszer kiépítése Rákos–Újszász–Szolnok vonalszakaszon

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prolan Irányítástechnikai Zrt.
Postai cím: Szentendrei út 1-3.
Város: Budakalász
NUTS-kód: HU12 Not specified
Postai irányítószám: 2011
Ország: Magyarország
E-mail: info@prolan.hu
Telefon: +36 209543100
Fax: +36 26341962
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 700 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 690 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 0
Rész száma: 3
Elnevezés:

V000.15 Közúti-vasúti szintbeni kereszteződések közlekedésbiztonságának javítása, valamint biztosítóberendezési áramellátások korszerűsítése a MÁV Zrt. hálózatán

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

1. rész:Biztosítóberendezések átalakítása és illesztés tervezés, kivitelezése; Távközlés, Utastájékoztatás és Átviteltechnika tervezése, kivitelezése; Építészet, belsőépítészet tervezése, kivitelezése; Kábelalépítmény tervezése, kivitelezése; Felsővezetéki optikai hálózat tervezése és kivitelezése; Oszloptranszformátor állomások tervezése és kivitelezése, Térvilágítás távvezérlés tervezése, kivitelezése; FET berendezések tervezése, kivitelezése; Váltófűtés tervezése, kivitelezése; 0,4 kV-os energiaellátás tervezése, kivitelezése; Tűz-és vagyonvédelem tervezése, kivitelezése; Technológia célú kamerás megfigyelőrendszer tervezése, kivitelezése.

2. rész:Biztosítóberendezések átalakítása és illesztés tervezés, kivitelezése; Távközlés, Utastájékoztatás és Átviteltechnika tervezése, kivitelezése; Építészet, belsőépítészet tervezése, kivitelezése; Kábelalépítmény tervezése, kivitelezése; Felsővezetéki optikai hálózat tervezése és kivitelezése; Oszloptranszformátor állomások tervezése és kivitelezése, Térvilágítás távvezérlés tervezése, kivitelezése; FET berendezések tervezése, kivitelezése; Váltófűtés tervezése, kivitelezése; 0,4 kV-os energiaellátás tervezése, kivitelezése; Tűz-és vagyonvédelem tervezése, kivitelezése; Technológia célú kamerás megfigyelőrendszer tervezése, kivitelezése.

NyertesATk:1. rész:: SÁRVÍZ Konzorcium: R-KORD Kft. 8086 Felcsút, Fő u. 221 11454599-2-07; Prolan Irányítástechnikai Zrt.2011 Budakalász, Szentendrei 1-3 12351846-2-13.

2. rész: Prolan Irányítástechnikai Zrt.2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3 12351846-2-13

Ajánlattevők:

1. rész: Termini -Rail Kft.2040 Budaörs, Árok utca 10. B. épület fszt. 2 13927352-2-13;SÁRVÍZ Konzorcium:R-KORD Kft.8086 Felcsút, Fő u. 221 11454599-2-07; Prolan Irányítástechnikai Zrt.2011 Budakalász,Szentendrei 1-3 12351846-2-13

2. rész: Termini -Rail Kft.2040 Budaörs, Árok utca 10. B. épület fszt. 2 13927352-2-13; Prolan Irányítástechnikai Zrt.2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3 12351846-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/01/2018