Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 175553-2020

Submission deadline has been amended by:  194834-2020
15/04/2020    S74

Dānija-Kopenhāgena: Copernicus karsto punktu monitoringa pakalpojumi – Pilsētu atlants: digitālu apbūves augstuma modeļu sagatavošana

2020/S 074-175553

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Vides aģentūra
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Copenhagen K
NUTS kods: DK011 Byen København
Pasta indekss: 1050 K
Valsts: Dānija
Kontaktpersona: Olivier Cornu
E-pasts: procurement@eea.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.eea.europa.eu
Pircēja profila adrese: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Copernicus karsto punktu monitoringa pakalpojumi – Pilsētu atlants: digitālu apbūves augstuma modeļu sagatavošana

Atsauces numurs: EEA/DIS/R0/20/008
II.1.2)Galvenās CPV kods
72310000 Datu apstrādes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī līguma mērķis ir turpināt digitālo apbūves augstuma modeļu izveidi atsevišķām pilsētām un pilsētu teritorijām ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000, lai iegūtu labāku ieskatu un rīku kopumu pilsētu blīvuma mērīšanai. Uzdevums ietvers digitālu ēku augstuma modeļu ģenerēšanu atlasītajām pilsētām un pilsētu centriem 2012. pārskata gadam ar platību no 190 000 līdz 210 000 km2 (paplašinot esošo datu kopu, kas patlaban aptver 25 656 km2), kas katrā attiecīgajā apgabalā ietvers faktisko rastra datu (10x10m) GeoTIFF formātā, XML datnes ar metadatiem, dokumentu ar produkta aprakstu un precizitātes novērtējuma rezultātiem, kā arī tāda uz pikseļiem balstīta informācijas slāņa sagatavošanu, kas satur informāciju par pamatā esošo ievades datu (VHR stereo dati vai citi piemēroti avoti) izcelsmes gadu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71221000 Ēku arhitektūras pakalpojumi
90700000 Vides pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK011 Byen København
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Visi pakalpojumi jāveic nākamā darbuzņēmēja telpās; tikai ievada sanāksme var tikt rīkota EVA telpās Kopenhāgenā.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Uzdevums ietvers digitālu ēku augstuma modeļu ģenerēšanu atlasītajām pilsētām un pilsētu centriem 2012. pārskata gadam ar platību no 190 000 līdz 210 000 km2 (paplašinot esošo datu kopu, kas patlaban aptver 25 656 km2), kas katrā attiecīgajā apgabalā (Aera of Interest – AoI) ietvers šādu elementu sagatavošanu:

— faktiskie rastra dati (10x10m) GeoTIFF formātā (ETRS89-LAEA),

— XML datne ar metadatiem,

— dokuments ar produkta aprakstu un precizitātes novērtējuma rezultātiem (skatīt 1.3.10. iedaļu),

— uz pikseļiem balstīts informācijas slānis, kas satur informāciju par pamatā esošo ievades datu (VHR stereo dati vai citi piemēroti avoti) izcelsmes gadu.

Plašāku informāciju lūdzam skatīt konkursa specifikāciju 1.3. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 14
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Copernicus – Eiropas Parlamenta un Padomes 3.4.2014 Regula (ES) Nr. 377/2014 (OV L 122, 24.4.2014, 44. lpp.).

II.2.14)Papildu informācija

Divu gadu laikā pēc līguma stāšanās spēkā EVA saglabā tiesības izmantot sarunu procedūru ar nākamo darbuzņēmēju bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas par jaunu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Finanšu regulas I pielikuma 11.1. punkta 2. daļas e) apakšpunktu un 11.4. punktu.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

kā norādīts konkursa specifikāciju 2.1.1. un 2.2.2.1. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 05/05/2020
Vietējais laiks: 14:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 06/05/2020
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

EVA telpas šādā adresē: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DĀNIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (viens katra pretendenta pārstāvis). Tiem iepriekš līdz 2020. gada 4. maijam ir jāinformē EVA Iepirkumu dienests, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi procurement@eea.europa.eu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Pretendenti var lejupielādēt konkursa dokumentus un papildu informāciju no tīmekļa vietnes eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6251

Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendenta pienākums ir konkursa norises laikā pārbaudīt, vai nav publicēti jaunumi un izmaiņas.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 Avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas (saņemšanas datuma) vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad attiecīgā persona ir uzzinājusi attiecīgo informāciju, pārsūdzība var tikt iesniegta Eiropas Savienības Tiesai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 5-4303-2100
Interneta adrese: https://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
03/04/2020