Services - 175680-2021

09/04/2021    S69

Lithuania-Vilnius: Public road transport services

2021/S 069-175680

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188708224
Postal address: Rinktinės g. 50
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-09318
Country: Lithuania
Contact person: Anton Žakevič
E-mail: anton.zakevic@vrsa.lt
Telephone: +370 52401265
Internet address(es):
Main address: http://www.vrsa.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1764
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=570221
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=570221&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keleivių vežimo Vilniaus rajono Nemenčinės krypties maršrutais paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
60112000 Public road transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Keleivių vežimo Vilniaus rajono Nemenčinės krypties maršrutais paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 064 220.18 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
60112000 Public road transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Description of the procurement:

Keleivių vežimo paslauga (preliminarus kilometrų skaičius 36 mėn. laikotarpiui – 2 430 000 km).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 064 220.18 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali būti pratęsiama du kartus. Kiekvieno pratęsimo laikotarpis – ne ilgiau 12 mėnesių.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija (garantija turi būti besąlygiška ir neatšaukiama, neperleistina ir neįkeistina, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus) arba užstatu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/05/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/05/2021
Local time: 09:45
Place:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 210 kabinete.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentai, tarp jų pranešimai, paaiškinimai, papildymai, skelbiami CVP IS. Susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų taip pat vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/04/2021