Teenused - 175721-2022

04/04/2022    S66

Läti-Mārupes novads: Personali (sh ajutiste töötajate) värbamise teenused

2022/S 066-175721

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"
Riiklik registreerimisnumber: 40003052790
Postiaadress: Ziemeļu iela 10, lidosta Rīga, Mārupes novads
Linn: Mārupes novads
NUTS kood: LV00 Latvija
Sihtnumber: LV-1000
Riik: Läti
Kontaktisik: Inga Sproģe
E-post: inga.sproge@pasts.lv
Telefon: +371 26750745
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.pasts.lv
Hankijaprofiili aadress: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3318
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/78824
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/78824
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.6)Põhitegevus
Postiteenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Pagaidu darbinieku nomas nodrošināšanas pakalpojuma iegāde vispārīgās vienošanās ietvaros

Viitenumber: LP 2022/1
II.1.2)CPV põhikood
79620000 Personali (sh ajutiste töötajate) värbamise teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Vispārīgā vienošanās tiks slēgta uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem vai līdz kopējā maksimālā pasūtījumu summa vispārīgās vienošanās ietvaros sasniegs 1 351 511,00 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit viens tūkstotis pieci simti vienpadsmit euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais. Citi nosacījumi, kas saistīti ar vispārīgās vienošanās izpildi, tai skaitā, uzaicinājuma nosūtīšanu par nepieciešamajiem pakalpojumiem, iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas un līguma piešķiršanas tiesībām, nomas darbinieku pasūtījuma veikšanu katrā konkrētā pasūtījuma gadījumā, noteikti vispārīgās vienošanās projektā (Nolikuma 6.pielikums). Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu, un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 351 511.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
79620000 Personali (sh ajutiste töötajate) värbamise teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LV00 Latvija
Põhiline teostamise koht:

Latvijas Republika

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Iepirkuma priekšmets: Pagaidu darbinieku nomas nodrošināšanas pakalpojuma iegāde vispārīgās vienošanās ietvaros, saskaņā ar Nolikumu. Ņemot vērā mainīgo darba intensitāti sūtījumu apstrādē dažādos gada periodos, kā arī neprognozējamo situāciju saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisīto darbinieku iespējamo prombūtni, ir nepieciešams nodrošināt pagaidu nomas darbinieku piesaiste. Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos. Vispārīgās vienošanās tiks slēgta ar visiem pretendentiem, kas spēj kvalificēties. Vispārīgā vienošanās tiks slēgta uz 24 mēnešiem vai līdz kopējā līguma maksimālā pasūtījumu summai, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais. Citi nosacījumi, noteikti vispārīgās vienošanās projektā. Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu, un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 351 511.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Saskaņā ar Nolikumu

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 100
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 09/05/2022
Kohalik aeg: 10:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Läti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 09/05/2022
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postiaadress: Eksporta iela 6
Linn: Rīga
Riik: Läti
E-post: pasts@iub.gov.lv
Telefon: +371 67326719
Faks: +371 67326720
Internetiaadress: http://www.iub.gov.lv
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postiaadress: Eksporta iela 6
Linn: Rīga
Sihtnumber: LV-1010
Riik: Läti
E-post: pasts@iub.gov.lv
Telefon: +371 67326719
Faks: +371 67326720
Internetiaadress: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
30/03/2022