Priecājamies paziņot, ka TED portāla jaunā versija tiks publicēta 2024. gada 29. janvārī! (Šis datums ir orientējošs un tiks apstiprināts vēlāk.) Vēlaties uzzināt vairāk par jaunajām funkcijām, uzlabojumiem un to, kas mainīsies lietotājiem? Izlasiet mūs rakstu, kur pastāstīts par galvenajām izmaiņām un jaunām funkcijām.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tehniskas kļūdas dēļ e-veidlapu paziņojumos URL netiek parādīti pareizi. Mēs cenšamies novērst šo problēmu. Kamēr tā vēl nav novērsta, aicinām izmantot apkārtceļu un svītrot komatu (vai jebkuru citu īpašo rakstzīmi), kas parādās URL beigās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Piegādes - 175787-2014

Rādīt kompakto skatījumu

27/05/2014    S101

Itāija-Ispra: Sadzīves tehnikas piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana JRC telpās Isprā (Itālija)

2014/S 101-175787

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/43
Pilsēta: Ispra VA
Pasta indekss: 21027
Valsts: Itālija
Kontaktpersona: Infrastruktūras un loģistikas birojs
Kontaktpersona(-as): OIB.DR.2 Finanses un publiskais iepirkums
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu

Pircēja profila adrese: http://www.ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

Papildu informāciju var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/43
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē
Kontaktpersona(-as): OIB.DR.2 Finanses un publiskais iepirkums
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese: http://ec.europa.eu

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/43
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē
Kontaktpersona(-as): OIB.DR.2 Finanses un publiskais iepirkums
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese: http://ec.europa.eu

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija
Pasta adrese: CSM 1 05/43
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē
Kontaktpersona(-as): OIB.DR.2 Finanses un publiskais iepirkums
E-pasts: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22986989
Fakss: +32 22960570
Interneta adrese: http://ec.europa.eu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Sadzīves tehnikas piegāde un saistīto pakalpojumu nodrošināšana JRC telpās Isprā (Itālija).
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Ispra.

NUTS kods ITC41 Varese

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 150 000 līdz 180 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Veco ierīču nomaiņai paredzētu un/vai jaunu elektroierīču (lielo mājsaimniecības ierīču) piegāde ar uzstādīšanu vai bez tās Eiropas Komisijas ēkām Isprā (Itālija) – JRC telpām.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

39000000 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti, 39716000 Mājsaimniecības elektrotehnikas detaļas, 39700000 Mājsaimniecības tehnika, 39710000 Mājsaimniecības elektrotehnika, 39711120 Saldētavas, 39711130 Ledusskapji, 39711361 Elektriskās cepeškrāsnis, 39711362 Mikroviļņu krāsnis, 39711360 Krāsnis, 39713200 Veļas mazgājamās mašīnas un žāvētāji, 39713100 Trauku mazgājamās mašīnas, 42513220 Aukstās letes

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzamā vērtība bez PVN:
Diapazons robežās no 150 000 līdz 180 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Nav.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Samaksa 30 dienu laikā, kā norādīts specifikācijām pievienotā līgumprojekta noteikumos.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Visiem grupas dalībniekiem jāatbilst neizslēgšanas un atlases kritērijiem (skatīt III.2.1., III.2.2. un III.2.3. iedaļu) un jābūt kopīgi un katram atsevišķi atbildīgiem par līguma izpildi.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: A. Ziņas par pretendentu:
pretendentam (vai – grupu gadījumā – katram dalībniekam):
— savā piedāvājumā jānorāda atsauce "OIB.DR.2/PO/2014/056/624",
— jāsniedz šāda identifikācijas informācija (grupām tā jāiesniedz atsevišķi par katru dalībnieku un jānorāda galvenais uzņēmums): nosaukums, juridiskais statuss, valstspiederība, adrese, tālruņa un faksa numuri, kontaktpersona un e-pasta adrese, PVN maksātāja reģistrācijas numurs un oficiālais reģistrācijas numurs (attiecīgā gadījumā),
— jāpievieno III.2. iedaļā "Dalības nosacījumi" pieprasītie dokumenti un informācija.
B. Tiesiskais statuss:
pretendentam jāpievieno dokumentārs pierādījums ar tās valsts nosaukumu, kurā atrodas tā galvenā pārvalde vai domicils, atbilstoši savas mītnes zemes tiesību aktiem.

Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka viņš neatrodas nevienā no situācijām, kuru dēļ viņš varētu tikt izslēgts no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas šajā tīmekļa vietnē publicētās veidlapas veidā: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts:
— nesens izraksts no sodāmības reģistra vai, ja šāda izraksta nav, nesen izsniegts līdzvērtīgs dokuments, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes atbilstoša tiesu vai administratīva iestāde un kas pierāda, ka pretendents nav bankrotējis un neatrodas likvidācijas stadijā, tiesa tam nav iecēlusi administratoru, tas nav noslēdzis mierizlīgumu ar kreditoriem, nav pārtraucis uzņēmējdarbību, uz to neattiecas šāda veida tiesvedība un tas nav kādā līdzīgā stāvoklī, kuru saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem rada līdzīga procedūra,
— nesens izraksts no sodāmības reģistra vai, ja šāda izraksta nav, līdzvērtīgs dokuments, ko nesen izsniegusi pretendenta mītnes zemes atbilstoša tiesu vai administratīva iestāde un kas pierāda, ka tas nav ar spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāts par pārkāpumu saistībā ar tā profesionālo darbību vai krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Savienības finanšu interesēm,
— nesens sertifikāts, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes atbilstoša iestāde un kas apliecina, ka viņš ir izpildījis savas sociālās apdrošināšanas iemaksu saistības,
— nesens sertifikāts, ko izsniegusi pretendenta mītnes zemes atbilstoša iestāde un kas apliecina, ka viņš ir izpildījis savas nodokļu (tiešo un PVN) maksājumu saistības saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem.
Ja šādi dokumenti vai sertifikāti nav izsniegti attiecīgajā valstī, tos var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai, ja tāda nav, tad ar svinīgu paziņojumu, kuru pretendents sniedz tiesu iestādei vai administratīvai iestādei, notāram vai kvalificētai profesionālai struktūrai šajā valstī.
NB! Grupām, ja tām tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: — finanšu pārskatu (bilanču un darbības pārskatu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kurās norādīta gada pirmsnodokļu peļņa. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tās iesniegt, tam ir jāpievieno paziņojums par pēdējo 3 finanšu gadu pirmsnodokļu peļņu. Ja darbības pārskati vai paziņojums par pēdējiem 3 finanšu gadiem vidēji uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), auditoru paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,
— paziņojums par gada kopējo apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
— pēdējos 3 gados piegādāto galveno elektroierīču saraksts, kurā norādīta informācija par apjomiem, datumi un informācija par iesaistītajiem publiskajiem vai privātajiem saņēmējiem,
— paziņojums par to, vai pretendents par līguma daļu paredz slēgt apakšlīgumu; attiecīgā gadījumā jānorāda, par kādu proporcionālo daļu varētu tikt slēgts apakšlīgums. Par visām līguma daļām, par kurām tiek slēgts apakšlīgums, atbild darbuzņēmējs.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
pretendentam attiecībā uz katru no pēdējiem 3 gadiem jāpierāda, ka viņš (gadā) ir pārdevis vairāk nekā 75 lielo mājsaimniecības ierīču tipa elektroierīces (visu veidu ierīces kopā).
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
OIB.DR.2/PO/2014/056/624.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Citas iepriekšējas publikācijas

Paziņojuma numurs ES OV: 2013/S 242-420350, 13.12.2013
Paziņojuma numurs ES OV: 2012/S 231-379551, 30.11.2012
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
24.7.2014 - 17:30
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 1.8.2014 - 10:00

Vieta:

Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē, CSM 1 ēka, SDR 05/029 kabinets, rue Père de Deken 23, 1040 Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība).
Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, jāinformē OIB.DR.2 daļa "Finanses un publiskais iepirkums", nosūtot faksu vai e-pastu (skatīt I.1. iedaļā norādīto kontaktinformāciju) vismaz 2 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes.

Atvēršanas sanāksme tiks pārraidīta uz JRC Isprā, kas atrodas šādā adresē: via E. Fermi no 2749, 21027 Ispra VA, ITĀLIJA, ēka 66 – TP 660.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai: 36 mēneši pēc piešķiršanas.
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija

1) Specifikācijas un atbildes uz papildu informācijas pieprasījumiem būs pieejamas lejupielādei šādā interneta adresē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=517

2) Šī vietne tiks regulāri aktualizēta, un pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
3) Pamatnolīguma darbības laiks būs 24 mēneši, to varēs atjaunot uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata 1 reizi uz 24 mēnešiem (24 + 24).

4) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par Infrastruktūras un loģistikas biroja publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt dokumentā "Guide for tenderers" ("Padomi pretendentiem") un brošūrā "Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju" šādā saitē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Ja jūsu atbildes uz šo paziņojumu par līgumu izskatīšanas laikā tiks veikta personas datu (piemēram, vārds, adrese, CV) reģistrēšana un apstrāde, šie dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Ja vien nav norādīts citādi, atbildes uz jautājumiem un pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai izvērtētu jūsu piedāvājumu saskaņā ar paziņojumu par līgumu, un I.1. iedaļā norādītā līgumslēdzēja iestāde tos apstrādās tikai šādā nolūkā. Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādi atrodama privātuma paziņojumā, kuru var aplūkot šādā adresē: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf

Jūsu personas datus Komisijas grāmatvedis var reģistrēt vai nu tikai agrās brīdināšanas sistēmā (ABS), vai arī gan ABS, gan izslēgšanas gadījumu centrālajā datubāzē, ja jūs atradīsieties kādā no situācijām, kas minētas:

— Komisijas 16.12.2008 Lēmumā 2008/969 par agrās brīdināšanas sistēmu (sīkāku informāciju skatīt privātuma paziņojumā: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm) vai

— Komisijas 17.12.2008 Regulā Nr. 1302/2008 par izslēgšanas gadījumu centrālo datubāzi (sīkāku informāciju skatīt privātuma paziņojumā: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm#BDCE).

VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15.5.2014