Szolgáltatások - 175826-2019

15/04/2019    S74

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások

2019/S 074-175826

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303029716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303029716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Jókai Mór utca 32.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303029716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303029716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR000731612018
II.1.2)Fő CPV-kód
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási keretszerződés keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (továbbiakban: MTÜ) projektfelügyelete és az I.1. pontban megjelölt szervezetek alá tartozó projektekhez kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési és beszerzési eljárások lebonyolítása és egyéb közbeszerzési tanácsadói, szakértői feladatok ellátása.

II.2.4) A köz.ism:

Az MTÜ a turizmussal kapcsolatos-a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcs.egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017.(III.20.) Kr. meghatározott, és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.éviCLVI.tv meghat.-állami feladatokat közfeladatként látja el.

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról szóló 1747/2017.(X.18.)Kh szerint a Korm.megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott NTS 2030 c. dokumentumot és annak megval. érd.meghat., h az AK gondosk.a stratégiában megfogalm.célok megval.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 950 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79418000 Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Megbízott székhelye, valamint szükséges mértékben Megbízó székhelye, vagy Megbízó által kijelölt egyéb helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A II.1.4. pont folytatása:

A projektek várhatóan 2018–2030 között valósulnak meg.

Az Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők projektfelügyelete alatt tervezetten jellemzően az alábbi beruházások, projektek valósulnak meg:

Légi közlekedés és iparterület fejlesztése.

Kikötő és hajópark fejlesztése.

Balatoni települések közösségi közlekedésének fejlesztése, közlekedési rendszer összehangolása.

Szállásférőhely és meglévő szálláshelyek minőségének és mennyiségének fejlesztésére vonatkozó beruházások megvalósítása.

Apartman házak és szálloda megvalósítása.

E-kerékpár fejlesztés megvalósítása.

Kempingfejlesztés megvalósítása.

Turisztikai attrakciós beruházások megvalósítása.

Innovatív turisztikai termékek és turisztikailag frekventált térséges fejlesztésének megvalósítása.

Konferencia központok megvalósítása.

Vízminőség javító és infrastrukturális beruházások megvalósítása.

Borturizmus turisztikai attrakció fejlesztési beruházások megvalósítása

Műemléki, vallási és egyéb turisztikai attrakció fejlesztési beruházások megvalósítása.

Fürdő fejlesztési és gyógy turizmus fejlesztési beruházások megvalósítása.

Vízi turizmus fejlesztési beruházások megvalósítása.

Kerékpárút fejlesztés megvalósítása.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az egyéb közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátása is az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők tevékenységéhez kapcsolódóan.

Fentieken túl a keretösszeg kimerüléséig az egyedi megrendelésben részletezett fejlesztési, beruházási szolgáltatás megrendelési és áru beszerzési, továbbá egyéb feladatok megvalósítására vonatkozó beszerzési és közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása a nyertes ajánlattevő feladata. Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési minőségbiztosítási feladatok ellátása is.

A tervezett fejlesztések többségében

1. uniós értékhatárt elérő építési beruházások (közöttük iparterület fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés és vízminőség javító beruházások megvalósítása, kikötő fejlesztés, turisztikai attrakció fejlesztés, fürdő fejlesztés, konferenciaközpont megvalósítása, szálláshely fejlesztés, kerékpárút fejlesztés), az ezekhez kapcsolódó tervezési, beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőr közbeszerzések és kapcsolódó beszerzési eljárások lebonyolítása;

2. uniós értékhatárt elérő árubeszerzések és szolgáltatások egyrészt a fenti beszerzésekhez kapcsolódnak másrészt az eszközök és szolgáltatások beszerzése önálló beszerzésként valósul meg az adott projektben előírt műszaki és szakmai tartalomnak megfelelően (uniós értékhatárt elérő árubeszerzések, valamint a turisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzését fedi le).

3. nemzeti értékhatárt elérő értékű vagy egyszerű beszerzési eljárás keretében megvalósítandó új építési beruházások és fejlesztési munkák elvégzése a kapcsolódó eszköz és szolgáltatás beszerzések lebonyolítása vagy az adott projekt tartalmának megfelelően önálló beszerzésként történő lebonyolítása közbeszerzés vagy beszerzési eljárás keretében.

A jelen keretszerződés tárgya a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-hoz kapcsolódó projektek tekintetében, Ajánlatkérő szervezet(ek) által indítandó közbeszerzési és beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, továbbá az egyéb közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátása az I.1. pontban megadott Ajánlatkérők tevékenységéhez kapcsolódóan.

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat köteles ellátni:

— közbeszerzési tanácsadás a közbeszerzések tervezése során általános és egyedi jelleggel,

— közbeszerzési eljárások lebonyolítása az eljárás előkészítésétől kezdve annak befejezéséig,

— a lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan:

— felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása,

— közbeszerzési szerződések módosításában történő közreműködés.

Karakterkorlát miatt folyt. a VI.4.3. pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 3.1A III.1.3. M.2.1 szerinti alk köv-nek való megfelelés érdekében bemutatott egyik szakember közb-i elj lebonyolításban szerzett alk köv-en felüli többlet szakmai tapasztalata (összesen max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.2A III.1.3. M.2.1 szerinti alk köv-nek való megfelelés érdekében bemutatott másik szakember közb elj lebonyolításban szerzett alk köv-en felüli többlet szakmai tapasztalata (össz max 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.3AIII.1.3.M.2.1.szer.alk köv-nek való megfel érd. bemutat.szakemb(ek) közül 1 fő turisztikai v turisztikához kapcs ter-en megval. közb elj lebony. és/v közb tanácsadói többlet szakmai tapaszt (max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.4.AIII.1.3.M.2.alk.köv.nek való megfel.érd.bemut.szakem.-n felüli szake.-k száma, akik jogi szakvizs-val és a jogi szakvizsg.köv.szerzett egyenként legalább 36 hó jogi szak. tap-pal rend.(max. 3 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.5. AIII.1.3.M.2.bem. szakem-n felüli szakem. száma, akik min.12 hó szakmai tap-al rendelkeznek a 320/2015.(X.30.)Kr v. 46/2011.(III.25.)Kr szerinti... (teljes szöveg II.2.11.pontban) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A felhívás II.1.7. pontjában meghatározott keretösszegből 30 % opciós mennyiség, amelynek lehívására Ajánlatkérő(k) nem kötelesek. A felmerült feladatok függvényében a szerződéses időszak alatt a konzorcium vezető Ajánlatkérő döntése alapján vehető igénybe az opciós rész.

Az II.2.5) Értékelési szempontok) pontban használt rövidítések és karakterkorlát miatt a teljes szöveg az érthetőség miatt az alábbiakban:

(x) Ár — Súlyszám: 60

1 Ajánlati ár %-ban megadva a teljeskörű lebonyolításra vonatkozóan (vetítési alap: a lefolytatandó közbeszerzési eljárások becsült értéke) (50)

1.1 Uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (áru, szolgáltatás) (10)

1.2 Uniós értékhatárt elérő értékű, Kbt. Második Része szerinti közbeszerzési eljárás (építés) (10)

1.3 Kbt. Harmadik Része szerinti hirdetményes eljárás, Kbt.113. § (5) bek. a)-.c) pontok szerint (5)

1.4 Keretmegállapodásos eljárás második része (5)

1.5 Kbt. Harmadik Része szerinti 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás (10)

1.6. Kbt. Harmadik Része szerinti 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás (5)

1.7. Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás (5)

2. Közbeszerzés-jogi tanácsadás nettó HUF/óra (10)

Minőségi kritérium Súlyszám

3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata (40)

3.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott egyik szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett alkalmassági követelményen felüli többletszakmai tapasztalata (összesen max. 36 hónap) (5)

3.2. A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott másik szakember közbeszerzési eljárás lebonyolításban szerzett alkalmassági követelményen felüli többletszakmai tapasztalata (összesen max 36 hónap) (5)

3.3. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember(ek) közül egy fő turisztikai vagy turisztikához kapcsolódó területen megvalósított közbeszerzési eljárás lebonyolítói és/vagy közbeszerzési tanácsadói többlet szakmai tapasztalata (max. 24 hónap) (10)

3.4 A felhívás III.1.3) M.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik jogi szakvizsgával és a jogi szakvizsgát követően szerzett egyenként legalább 36 hónapos jogi szakmai tapasztalattal rendelkeznek (max. 3 fő) (10)

3.5 A felhívás III.1.3) M.2. pontjában bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet vagy 46/2011. (III.25.) Korm.rendelet szerinti folyamatba épített minőségellenőrzéssel érintett közbeszerzési eljárás teljes körű (az eljárástmegindító felhívás / felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum előkészítésétől az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés az ajánlattevőknek történő megküldéséig terjedő) lebonyolításában (max. 4 fő) (10)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 196-443653
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: «Ész-Ker» Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18446270
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@eszker.eu
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 950 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 950 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, közbeszerzési tanácsadás, jogi tanácsadás, felelős akkreditált közbeszerzési

Szaktanácsadói feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 26087937-2-41

Alvállalkozók: Lak Vilmos ev. adószám:60670489233, dr. Varga Enikő ev. adószám: 77328823241, Excalibur Advice Kft. adószám: 24145899-2-05, dr. Halász Ügyvédi Iroda adószám: 18840265-2-65

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a II.2.4. Közbeszerzés mennyisége)pont folyt:

— a közbeszerzési eljárások és szerződésmódosítások külső szervezetek általi ellenőrzése során történő közreműködés (pl. 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet)

— a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztratív és közzétételi feladatok ellátása,

— ajánlatkérő napi működését segítő közbeszerzési-jogi tanácsadás,

— közbeszerzési-jogi állásfoglalások készítése,

— jogorvoslati eljárások során jogi képviselet ellátása,

— képviselet a jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos perekben,

— a konkrét közbeszerzési eljárások lebonyolításához nem kapcsolódó, az ajánlatkérő közbeszerzési tevékenységével összefüggésben felmerülő egyéb tanácsadói és szakértői feladatok (ajánlatkérő által tárgyi szerződés megkötését megelőzően bonyolított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési-jogi állásfoglalás, jogi szakvélemény, egyéb tanácsadási, szakértői feladat ellátása)

— a támogatás felhasználásával kapcsolatos közbeszerzési minőségbiztosítási feladatok ellátása.

A részletes feladatokat a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Várható tervezett mennyiség: 270 db közbeszerzési eljárás / év. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiség tájékoztató jellegű, az eljárások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.

Az eljárások nagy részének lefolytatása várhatóan párhuzamosan történik.

Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt: a beszerzés tárgya olyan komplex szolgáltatás (tanácsadás, bonyolítás), amely szakmai szempontból nem bontható részekre. A közbeszerzési eljárások hatékony és eredményes megvalósítása ajánlatkérő kiemelt érdeke, amelynek során a közbeszerzés tárgyát képező egyes feladatok szétválasztása ezen céllal ellentétesen a felelősségi körök megosztásához és a folyamatok egységes koordinációjának gyengüléséhez vezetne. Továbbá a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásokat az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása szakmai, jogi szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján az egyes eljárásrendekben és eljárás típusokban különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében.

Építési beruházás: Minimálisan 100 tervezett helyszín szerepel a fejlesztésekben, amely tervezetten cca. 500 db építési beruházás eljárást jelent. Az építési beruházások tervezett becsült értéke cca. 100 000 000 000 HUF, amelyek közül tervezetten legalább egy darab eljárás becsült érétke eléri a 13 400 000 000 HUF-ot.

Szolgáltatás-megrendelés: első sorban tervezetten az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki és beruházás lebonyolítói eljárások; ezen eljárások tervezett becsült értéke az alábbi intervallumban: 5 000 000 000–10 000 000 000 HUF-ig. Felmerülhet a kapcsolódó képzések beszerzése is

Árubeszerzések: Az árubeszerzések tekintetében tervezetten minimum 20 000 000 000 HUF-nyi becsült értékkel lehet tervezni.

Szolgáltatások: A szolgáltatások tekintetében összesen minimum 20 000 000 000 HUF-nyi becsült értékkel lehet tervezni, amelyek közül tervezetten legalább szolgáltatásmegrendelés tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értéke eléri a 2 000 000 000 HUF-ot.

Egyéb közbeszerzési-jogi tanácsadói feladatok körében tervezetten 10 000 órával lehet kalkulálni.

Fenti mennyiségek és felsorolások tájékoztató és tervezett jellegűek, minden, időközben felmerülő eljárás lebonyolítása nyertes ajánlattevő feladata.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2019