Építési beruházás - 175851-2018

24/04/2018    S79

Magyarország-Esztergom: Építési munkák

2018/S 079-175851

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Nemzeti azonosító szám: AK17304
Postai cím: Mindszenty hercegprímás tér 2.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyarmati Krisztina
E-mail: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu
Telefon: +36 12252590/314
Fax: +36 12025458
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.esztergomi-ersekseg.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 933 345 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212360 Vallási célú épületek kivitelezése
45262800 Épületbővítési munka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m2 területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az altemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

— terepszint alatti bővítés: 800 m3,

— monolit vasbeton szerkezetű, fúrt vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m3,

— talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m2,

— talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m2,

— talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m2,

— talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m2,

— csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m2,

— lapostető hőszigetelése: 198 m2,

— terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m2,

— homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m2,

— homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m2,

— magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m2,

— magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m2.

— magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m2,

— történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m2,

— padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m2,

— terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m2,

— belső vakolatok készítése: 1500 m2,

— történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,

— új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,

— új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,

— új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,

— rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,

— új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,

— történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,

— új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,

— díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 11 db,

— új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,

— támfal kő, tégla és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,

— kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m2,

— kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m2,

— füvesítés: 1130 m2,

— meglévő fa átültetése: 1 db,

— lombos fák ültetése: 3 db,

— középmagas cserjék ültetése: 1128 db,

— új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,

— automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m2,

— csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,

— elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,

— elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,

— elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,

— elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m2,

— lámpatestek elhelyezése: 191 db,

— elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,

— alapföldelés kialakítása: 85 fm,

— villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,

— tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,

— mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.

A felújítás komplex, építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.

A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás ideje (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 125-253861 számon közzétett hirdetménnyel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalkozási szerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.
Postai cím: Pomázi út 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 913 876 133.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 933 345 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Ajánlattevők:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).

Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.

BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/04/2018