Usługi - 176453-2016

Wyświetl widok skrócony

25/05/2016    S99    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Pomoc prawna, ekonomiczna i techniczna w dziedzinach energii, mobilności i transportu

2016/S 099-176453

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.4.2016, 2016/S 076-132762)

Komisja Europejska, Shared Resource Directorate for Directorate-General for Energy and Directorate-General for Mobility and Transport, avenue du Bourget 1, Brussels, BELGIA. E-mail: MOVE-ENER-SRD1-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 2.6.2016 Czas lokalny: 23:59

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 10.6.2016 Czas lokalny: 09:30

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10.6.2016 Czas lokalny: 23:59

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 17.6.2016 Czas lokalny: 09:30

[...]