Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 176456-2015

Visa förkortad version

22/05/2015    S98

Luxemburg-Luxemburg: AO 10632 Rådgivning om den semantiska webben

2015/S 098-176456

Förhandsmeddelande

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2, rue Mercier
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2985
Land: Luxemburg
Att: Wojciech Kałamarz
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Fax: +352 2929-42672

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://publications.europa.eu/

Upphandlarprofil: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II.B: Upphandlingens föremål (Varor eller tjänster)

II.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
AO 10632 Rådgivning om den semantiska webben
II.2)Typ av upphandling och plats för leverans eller utförande
Tjänstekategori: nr 7: Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster
Uppdragstagarens lokaler/lokalerna tillhörande Europeiska unionens publikationsbyrå i Luxemburg.

NUTS-kod LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.3)Information om ramavtal
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal: ja
II.4)Kort beskrivning av varornas eller tjänsternas art, omfattning eller värde:
Rådgivning om den semantiska webben.
Uppskattad kostnad exkl. moms: 1 000 000 EUR

Delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

II.6)Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet
II.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.8)Kompletterande information:
Förfarandet är planerat att inledas under juni/juli 2015.
Detta är ett förhandsmeddelande. Följaktligen finns förfrågningsunderlaget inte tillgängligt i detta skede.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)Information om reserverade kontrakt

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Information om det allmänna regelverket
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
12.5.2015