Dienstleistungen - 176500-2020

15/04/2020    S74

Rumänien-Ploiești: Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung

2020/S 074-176500

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generala Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Nationale Identifikationsnummer: RO 2844936
Postanschrift: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Ort: Ploiești
NUTS-Code: RO316 Prahova
Postleitzahl: 100023
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Rodica Camelia Neacșu
E-Mail: Achizitii.Prahova@anaf.ro
Telefon: +40 244407710
Fax: +40 244593906
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.anaf.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092665
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de întreținere și curățenie a sediilor DGRFP Ploiești din județul Călărași

Referenznummer der Bekanntmachung: DSI 5048/07.04.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord-cadru de intretinere si curatenie a sediilor DGRFP Ploiesti din judetul Calarasi. Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari cu 15 zile inainte de termenul-limita pentru depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 261 341.31 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

La untitatile subordonate DGRFP Ploiesti din judetul Calarasi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform cerintelor si anexelor caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) valabile la data prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor consiliului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control din cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficiia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz;

5. declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. Acest document se va prezenta o data cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGRFP Ploiesti:

— director general – Marinel Rizea;

— director executiv colectare – Constantin Radulescu;

— director executiv servicii interne – Mihai Tiberiu Ciuperca;

— Serv. financiar buget si salarizare – Irina Datcu;

— Serv. juridic – Marius Georgescu;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Camelia Neacsu;

— Biroul achizitii publice – Dumitru Bejinariu;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Iulia Gheorghe;

— Serv. financiar, buget si salarizare – Alina Savu;

— Serv. contabilitate – Cristian Daus,

— Serv. juridic – Elena Stasie,

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Victor Gelu Draghici;

— Serv. administrativ, investitii si achizitii – Daniel Constantin Draghici.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, valabile la data prezentarii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/05/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/05/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Toate cerintele minime sunt obligatorii.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

In situatia in care ofertele aflate pe primul loc au preturi egale autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, de documente care contin preturi noi.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Serv. juridic
Postanschrift: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Ort: Ploiești
Postleitzahl: 100023
Land: Rumänien
Telefon: +40 244407710
Fax: +40 244593906
Internet-Adresse: www.anaf.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/04/2020