Leveringen - 176840-2019

TITitelFrankrijk-Straatsburg: Levering van elektriciteit voor de gebouwen van het Europees Parlement en het Europees Agentschap eu-LISA in Straatsburg
NDPublicatienummer aankondiging176840-2019
PDPublicatiedatum16/04/2019
OJNummer PB S75
TWPlaats van de koperSTRAATSBURG
AUOfficiële naam van de koperEuropees Parlement
OLOriginele taalFR
CYLand van de koperFR
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropees Parlement
DSDocument verzonden09/04/2019
DTUiterste indieningsdatum27/05/2019
NCType contract2 - Leveringen
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)09310000 - Elektriciteit
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)FRF11
IAInternetadres (URL)www.europarl.europa.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU