Blago - 176840-2019

16/04/2019    S75    Evropski parlament - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Francija-Strasbourg: Dobava električne energije v stavbah Evropskega parlamenta in evropske agencije eu‑LISA v Strasbourgu

2019/S 075-176840

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Šifra NUTS: FRF11
Poštna številka: 67070
Država: Francija
Kontaktna oseba: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.europarl.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4602
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava električne energije v stavbah Evropskega parlamenta in evropske agencije eu‑LISA v Strasbourgu

Referenčna številka dokumenta: 06A70/2019/M023
II.1.2)Glavna koda CPV
09310000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava električne energije v stavbah Evropskega parlamenta (sklop 1) in evropske agencije eu‑LISA (sklop 2)v Strasbourgu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 18 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava električne energije v stavbah Evropskega parlamenta v Strasbourgu

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09310000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FRF11
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Strasbourg, Francija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava električne energije, v celoti proizvedene iz obnovljivih virov, v stavbah Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava električne energije v stavbah evropske agencije eu‑LISA v Strasbourgu

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09310000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FRF11
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Strasbourg, Francija.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava električne energije v stavbah evropske agencije eu‑LISA v Strasbourgu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki morajo predložiti dokazilo, da imajo vsa potrebna dovoljenja v skladu z določbami Odloka št. 2011-1457 z dne 7.11.2011 o dovoljenju za nakup električne energije za nadaljnjo prodajo in vsemi trenutnimi ali prihodnjimi pravnimi besedili v zvezi s tem področjem.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/05/2019
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/06/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Evropski parlament, Strasbourg.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki se morajo najaviti najpozneje 2 delovna dneva pred datumom odpiranja ponudb, pri čemer morajo svojo prisotnost omejiti na 1 zastopnika. Glejte postopke prijave v razpisnih specifikacijah.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Večkratna okvirna pogodba s ponovnim odpiranjem konkurence:

Večkratna okvirna pogodba: v primeru oddaje naročila bo okvirna pogodba z obdobjem veljavnosti 1 leta in možnostjo vsakoletnega podaljšanja, a največ do 31.12.2023, podpisana z vsakim ponudnikom, ki izpolnjuje merila za izključitev in izbor ter dokaže, da ima vsa potrebna dovoljenja v skladu z določbami Odloka št. 2011-1457 z dne 7.11.2011 o dovoljenju za nakup električne energije za nadaljnjo prodajo in vsemi trenutnimi ali prihodnjimi pravnimi besedili v zvezi s tem področjem.

Ponovno odpiranje konkurence: za vsako posamezno naročilo si Evropski parlament in agencija eu‑LISA posamično in vsak zase pridržujeta pravico do ponovnega odpiranja konkurence za podpisnike okvirne pogodbe z namenom podpisa posamezne dobavne pogodbe z obdobjem veljavnosti 12–36 mesecev, po izbiri sodelujoče institucije. V zvezi s tem so lahko vsi gospodarski subjekti, ki so podpisali okvirno pogodbo, povabljeni k oddaji cenovne ponudbe, ki bo ocenjena na podlagi meril za oddajo, določenih v razpisnih specifikacijah.

Vsaka sodelujoča institucija lahko vsakič znova ponovno odpre konkurenco z namenom sklenitve nove posamezne dobavne pogodbe. Skupno obdobje trajanja vseh posameznih pogodb, ki jih sklene sodelujoča institucija, ne sme presegati 48 mesecev.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67000
Država: Francija

Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/04/2019