Varor - 176840-2019

16/04/2019    S75

Frankrike-Strasbourg: El-försörjning i byggnaderna tillhörande Europaparlamentet och den europeiska byrån EU-LISA i Strasbourg

2019/S 075-176840

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4602
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

El-försörjning i byggnaderna tillhörande Europaparlamentet och den europeiska byrån EU-LISA i Strasbourg

Referensnummer: 06A70/2019/M023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09310000 Elektricitet
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

El-försörjning i byggnaderna tillhörande Europaparlamentet (del 1) och den europeiska byrån EU-LISA (del 2) i Strasbourg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 18 900 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

El-försörjning i Europaparlamentets byggnader i Strasbourg

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09310000 Elektricitet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg, Frankrike.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

El-försörjning från 100 % förnybara energikällor, i Europaparlamentets byggnader i Strasbourg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

El-försörjning i byggnaderna tillhörande den europeiska byrån EU-LISA i Strasbourg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09310000 Elektricitet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg, Frankrike.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

El-försörjning i byggnaderna tillhörande den europeiska byrån EU-LISA i Strasbourg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivarna måste lämna bevis på att de har alla nödvändiga tillstånd, i enlighet med bestämmelserna i dekret nr 2011-1457 av den 7.11.2011 om tillstånd för inköp av el för vidareförsäljning samt alla tillgängliga eller framtida rättsliga texter med anknytning till detta.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/05/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 14:00
Plats:

Europaparlamentet, Strasbourg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivarna ska anmäla sig senast 2 arbetsdagar före datum för öppnandet av anbud. Endast en företrädare per anbudsgivare får närvara. Se de deltagandeförfaranden som anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Multipelt ramavtal med förnyad inbjudan att lämna anbud:

Multipelt ramavtal: I händelse av kontraktstilldelning kommer ett ramavtal med en löptid på 1 år, som kan förlängas årligen och vars slutdatum är fastställt till den 31.12.2023, att tecknas med varje anbudsgivare som uppfyller uteslutnings- och uttagningskriterierna och som kan bevisa innehav av alla nödvändiga tillstånd, i enlighet med bestämmelserna i dekret nr 2011-1457 av den 7.11.2011 om tillstånd för inköp av el för vidareförsäljning samt alla tillgängliga eller framtida rättsakter med anknytning till detta.

Förnyad inbjudan att lämna anbud: Vid en specifik beställning förbehåller sig Europaparlamentet och EU-LISA individuellt och var för sig rätten att på nytt utsätta ramavtalets tecknare för konkurrens i syfte att teckna ett specifikt leveransavtal med löptid som kan variera mellan 12 och 36 månader enligt deltagande institutions val. Alla ekonomiska aktörer som tecknat ramavtal kan därför anmodas lämna ett prisförslag som kommer att bedömas utifrån tilldelningskriterierna i enlighet med förfrågningsunderlaget.

Var och en av de deltagande institutionerna kommer att kunna gå vidare vid förnyad anbudsinbjudan för att teckna ett nytt specifikt leveransavtal. Total löptid för alla specifika avtal per deltagande institution kommer inte att överskrida 48 månader.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67000
Land: Frankrike
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2019