Услуги - 176842-2019

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Външно осигуряване на ИТ услуги: Експертна помощ за корективна, адаптивна и развойна поддръжка на проекта за FMS
NDНомер на публикацията на обявлението176842-2019
PDДата на публикуване16/04/2019
OJНомер на броя на ОВ S75
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски парламент — Directorate-General for Finance
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски парламент
DSДокумент изпратен04/04/2019
DTКраен срок за подаване24/05/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)72000000 - ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU00
IAИнтернет адрес (URL)http://www.europarl.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048