Supplies - 176976-2022

05/04/2022    S67

Magyarország-Debrecen: Eldobható gumikesztyűk

2022/S 067-176976

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-74493
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-1089 Egyszer haszn. nem ster. vizsgáló kesztyű

Hivatkozási szám: EKR001381672021
II.1.2)Fő CPV-kód
18424300 Eldobható gumikesztyűk
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

DEK-1089 DE KK részére egyszer használatos, nem steril vizsgálókesztyűk beszerzése

1. rész: Nem steril, púderezett, egyszer használatos vizsgálókesztyű, latex alapanyagú

2. rész: Nem steril, púdermentes, egyszer használatos vizsgálókesztyű, latex alapanyagú

3. rész: Nem steril, púdermentes, egyszer használatos vizsgálókesztyű, nitril alapanyagú

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 85 239 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nem ster., púderezett, egyszer haszn. latex alap.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18424300 Eldobható gumikesztyűk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Központi Raktár 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi Raktár 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés keretében nem steril, púderezett, egyszer használatos vizsgálókesztyű, latex alapanyagú kerül beszerzésre a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.

Mennyiség összesen 6 hónapra: 4 330 000 db

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.

A beszerzés magában foglalja a felhasználó egységig történő szállítást is.

Az ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.

Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nem ster., púdermentes, egyszer haszn. latex alap.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18424300 Eldobható gumikesztyűk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Központi Raktár 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi Raktár 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés Nem steril, púdermentes, egyszer használatos vizsgálókesztyű, latex alapanyagú kerül beszerzése Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.

Mennyiség összesen 6 hónapra: 350 000 db

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.

A beszerzés magában foglalja a felhasználó egységig történő szállítást is.

Az ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.

Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nem ster., púdermentes, egyszer haszn.nitril alap.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18424300 Eldobható gumikesztyűk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Központi Raktár 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus Központi Raktár 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés keretében Nem steril, púdermentes, egyszer használatos vizsgálókesztyű, nitril alapanyagú kerül beszerzésre a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.

Mennyiség összesen 6 hónapra: 1 995 000 db

A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárásban csak új termékek ajánlhatók meg.

A beszerzés magában foglalja a felhasználó egységig történő szállítást is.

Az ártáblázat valamennyi sorára kötelező az ajánlattétel.

Ajánlatkérő a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. r. 6. § (3) bekezdése alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 220-576868
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nem ster., púderezett, egyszer haszn. latex alap.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12933086205
Postai cím: Kiss Ernő Utca 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3531
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@profil-copy.hu
Telefon: +36 209228660
Fax: +36 46505332
Internetcím: http://www.profil-copy.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49 448 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Nem ster., púdermentes, egyszer haszn. latex alap.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Wolf Orvosi Műszereket Forgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosító szám: 14752205208
Postai cím: Csörgőfa sor 4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: logisztika@wolforvosimuszer.hu
Telefon: +36 96428160
Fax: +36 96428160
Internetcím: https://wolforvosimuszer.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 065 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Nem ster., púdermentes, egyszer haszn.nitril alap.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HARTMANN-RICO Hungaria Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12278923213
Postai cím: Paul Hartmann Utca 8.
Város: Biatorbágy, Budapark
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: hu_tender@hartmann.info
Telefon: +36 203440976
Fax: +36 23530905
Internetcím: http://www.hartmann.info/hu-hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29 725 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési eljárás 2. részében a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépett a szerződéskötéstől, így a nyertes ajánlatot követő ajánlattevővel került megkötésre a szerződés, figyelemmel a Kbt. 131. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattevők:

1. rész

Wolf Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4., adószám: 14752205-2-08)

TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók, Külső sor u. 2., adószám: 11170970-2-10)

Arterior Komplex Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16., adószám: 24822196-2-08)

VIMPEX DRINK Kft. (3031 Zagyvaszántó, Nagymező utca 9., adószám: 13294401-2-10)

AIM-Medical Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 15. II. em. 8., adószám: 14567353-2-42)

PSH Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 26241867-2-41)

PROFIL-COPY 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A, adószám: 12933086-2-05)

2. rész

PSH Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 26241867-2-41)

Wolf Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4., adószám: 14752205-2-08)

VIMPEX DRINK Kft. (3031 Zagyvaszántó, Nagymező utca 9., adószám: 13294401-2-10)

AIM-Medical Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 15. II. em. 8., adószám: 14567353-2-42)

3MED Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3., adószám: 12091418-2-13)

Arterior Komplex Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16., adószám: 24822196-2-08)

TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók, Külső sor u. 2., adószám: 11170970-2-10)

PROFIL-COPY 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A, adószám: 12933086-2-05)

3. rész

Wolf Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4., adószám: 14752205-2-08)

PSH Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39., adószám: 26241867-2-41)

SETINO HUNGARY Kft. (1107 Budapest, Száva utca 4. b. ép., adószám: 13337634-2-42)

EUROMEDIC TRADING Kft (1051 Budapest, Dorottya u 1., adószám: 12077571-2-41)

Arterior Komplex Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16., adószám: 24822196-2-08)

AIM-Medical Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 15. II. em. 8., adószám: 14567353-2-42)

TZMO Hungary Kft. (3394 Egerszalók, Külső sor u. 2., adószám: 11170970-2-10)

PROFIL-COPY 2002 Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A, adószám: 12933086-2-05)

HARTMANN-RICO Hungaria Kft. (2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8., adószám: 12278923-2-13)

Mercator Medical Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. I. em., adószám: 23442629-2-41)

3MED Kft. (2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3., adószám: 12091418-2-13)

SUTURA Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 47., adószám: 12004692-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2022