Pakalpojumi - 177232-2021

12/04/2021    S70

Luksemburga-Luksemburga: Konsultāciju un pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi atbalstīt transversālus pasākumus ēku un loģistikas jomā

2021/S 070-177232

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka
Pasta adrese: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2950
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cs-procurement@eib.org
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.eib.org
Pircēja profila adrese: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Konsultāciju un pakalpojumu nodrošināšana ar mērķi atbalstīt transversālus pasākumus ēku un loģistikas jomā

Atsauces numurs: CFT-1620
II.1.2)Galvenās CPV kods
71315210 Būvniecības pakalpojumu konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iepirkt padomdevēja un konsultāciju ārpakalpojumus, lai atbalstītu transversālās darbības ēku un loģistikas jomā; padomdevēja un konsultāciju līgumiem, kas izriet no šā uzaicinājuma uz konkursu (CfT) ar ārpakalpojumu sniedzējiem, jābūt vērstiem, lai nodrošinātu, ka tiek sniegts transversāls atbalsts visefektīvākajā veidā, kas nodrošina BLD departamenta sniegtos pakalpojumus kopumā.

Citiem vārdiem sakot, iepirkuma procedūrā ietvertie konsultāciju un padomdevēja līgumi palīdzēs BLD sasniegt tā misijas mērķus un uzlabos departamenta kā EIB “iekšējā infrastruktūras pārvaldības pakalpojumu sniedzēja” veikumu. Šo nolīgumu var izmantot arī citas EIB departamenta un direktorāta nodaļas un EIF.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71315200 Būvniecības konsultāciju pakalpojumi
71315210 Būvniecības pakalpojumu konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pakalpojumu mērķis ir sniegt atbalstu galvenokārt BLMO nodaļai līgumu uzsākšanas/īstenošanas/izpildes posmā un visā pasaulē pakalpojumu sniegšanas laikā tiešajiem lietotājiem ar mērķi nodrošināt, nepieciešamo efektivitāti un rentabilitāti, neatkarīgi no tā, vai pakalpojumus sniedz BLD darbinieki, vai tas ir ārpakalpojums. Šajā kontekstā pakalpojumiem pilnībā jāaptver tādi posmi kā plānošana, uzraudzība un kontrole.

Šī daļa ietver arī citus BLD starpnozaru pakalpojumus, sniedzot atbalstu BLMO nodaļai plašu horizontālo politiku ietvaros, piemēram, kvalitātes un vides nodrošināšanas sistēmu satvarā (noteikšana, īstenošana, revīzija, kontrole un nepārtraukta uzlabošana). Pakalpojumi ietver arī ziņošanu un dokumentu pārvaldību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Četri gadi, atjaunojams uz ne vairāk kā trīs papildu gadiem uz maksimālo septiņu gadu darbības laiku (4 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 5
Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:

Pakalpojumu sniedzējiem, kuriem tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būs jānodrošina stratēģiski padomi, kas prasa plašu šo pamatnolīgumu termiņu.

IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 13/05/2021
Vietējais laiks: 15:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 17/05/2021
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē. Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc rakstiska pieprasījuma EIB (skatīt I.1) iedaļu) tiks nodrošināts piedāvājumu atvēršanas rakstisks protokols.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē. Uzņēmējiem, kas būs iesnieguši piedāvājumu, pēc rakstiska pieprasījuma EIB (skatīt I.1) iedaļu) tiks nodrošināts piedāvājumu atvēršanas rakstisks protokols.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Ja I.3) iedaļā minētais elektroniskais saziņas līdzeklis nav pieejams vai traucējumu gadījumā pēdējās piecas kalendārās dienas pirms IV.2.2) iedaļā norādītā saņemšanas termiņa, Eiropas Investīciju banka patur tiesības: i) pagarināt šo termiņu, ii) atlikt IV.2.7) iedaļā norādīto piedāvājumu atvēršanas datumu un laiku un attiecīgi publicēt šīs izmaiņas I.3) iedaļā norādītajā interneta adresē bez iepriekšējas paziņojuma publicēšanas. Uzņēmēji, kas ir ieinteresēti šajā iepirkumā, tiek aicināti pierakstīties uz jaunumiem uzaicinājuma uz konkursu I.3) iedaļā norādītajā adresē, lai saņemtu paziņojumu, kad tiek publicēta jauna informācija vai dokumenti.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pretendenti var ziņot vispirms EIB par jebkādām bažām saistībā ar iepirkumu, izmantojot šī paziņojuma par līgumu I.1) iedaļā norādīto kontaktinformāciju.

Ja pretendenti vai ieinteresētās puses uzskata, ka EIB ir pieļāvusi administratīvu kļūmi (piem., tā nav rīkojusies saskaņā ar noteikto politiku, standartiem un procedūrām vai nav ievērojusi labas pārvaldības principus), tie var iesniegt sūdzību EIB grupas sūdzību izskatīšanas mehānismam (skatīt https://www.eib.org/en/about/accountability/complaints/index.htm) viena gada laikā no brīža, kad sūdzības iesniedzējs pamatoti ir uzzinājis par iespējamo EIB rīcību, lēmumu vai bezdarbību. Ja pretendenti nav apmierināti ar iznākumu, tie var pieprasīt Eiropas Ombudam pārskatīt EIB grupas atbildi uz sūdzību (skatīt https://www.ombudsman.europa.eu).

Prasību par piešķiršanas lēmuma atcelšanu un/vai nodarīto kaitējumu pretendenti var iesniegt divu mēnešu laikā no procedūras iznākuma (piešķiršanas lēmuma) paziņošanas. Ja jūs iesniegsiet kādus pieprasījumus vai EIB sniegs atbildes, vai tiks iesniegtas sūdzības par administratīvu kļūmi, tas nenozīmēs, ka to mērķis ir atlikt termiņu, kas noteikts prasības par atcelšanu iesniegšanai, vai atklāt jaunu periodu prasības par atcelšanu iesniegšanai vai ka to dēļ šis termiņš tiks atlikts vai tiks atklāts jauns periods. Par atcelšanas procedūru izskatīšanu atbildīgā struktūra ir norādīta šā paziņojuma par līgumu VI.4.1) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
31/03/2021