Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 177478-2021

12/04/2021    S70

Magyarország-Békéscsaba: Építési munkák

2021/S 070-177478

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800-3862
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, ..."

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-, járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 422.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Gerla ..."

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Gerla településrész Csabai út mellett - Napsugár utca - Magvető utca - 01366 hrsz-ú külterületi - 01300 hrsz-ú kerékpárforgalmi létesítmények- Pósteleki kastélypark

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Gerla településrész Csabai út mellett – Napsugár utca – Magvető utca – 01366 hrsz-ú külterületi – 01300 hrsz-ú kerékpárforgalmi létesítmények- Pósteleki kastélypark sétány építési feladatainak ellátására az alábbiak szerint:

1. Dobozi úti kerékpárút a csomóponton történő átvezetés átépítése

A 4239. számú Doboz-Békéscsaba összekötő út 3+861 km szelvény jobb oldali 42145 jelű Gerla bekötő út csomópontján a meglévő kerékpáros átvezetés átalakítása a 4239. számú közút 3+796 – 3+829 km. szelvény között (33 m hosszban).

A Dobozi út és a Csalogány utca között önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút és egyesített gyalog kerékpárút építése 0+000 – 0+368 szelvény között.

A Dobozi út és a Csalogány utca között önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút építése 330 m hosszban és 38 m hosszban egyesített gyalog- és kerékpárút építése.

2. Napsugár utca (Csabai út és Magvető utca között) kerékpáros nyom kijelölése a meglévő burkolaton.

Napsugár utcán kerékpáros nyom kijelölése meglévő burkolaton piktogramok felfestésével 250 m hosszban.

3. Magvető utca (Napsugár és Wenckheim Károly utca között) kerékpáros nyom kijelölése a meglévő burkolat szükséges javítása után.

A Magvető utcán a kiemelt szegélyek között a burkolat jobb szélén 1,5 – 2,2 m közötti meglévő burkolatsávot fel kell marni és újra kell aszfaltozni, utána kerülnek felfestésre a kerékpáros piktogramok 135 m hosszúságban.

4. Magvető utca (Wenckheim Károly utca és a belterület határa között) aszfaltburkolatú út építése.

Magvető utca Weinckheim tér – Gát sor utca között (belterület határa), között 217 m új burkolat építése.

5. Mezőgazdasági út építése a belterület határától a 01366 helyrajzi számú ingatlanon.

A 01366 helyrajzi számú ingatlanon építendő mezőgazdasági út hossza 739 m.

6. Kétirányú kerékpárút építése a 01366 és 01300 helyrajzi számú ingatlanon.

A 01366 és 01300 helyrajziszámú ingatlanon önálló vonalvezetésű erősített pályaszerkezetű kétirányú kerékpárút épül 418 m hosszúságban.

7. Póstelek Kastélypark kerékpárforgalmi létesítmény.

Pósteleki kastélyparkban a 01305/1 hrsz. és 01305/2 hrsz. b) és d) alrészleten a meglévő sétány felújítása 613 m hosszban. A Pósteleki kastélyrom előtt telepített kronoszkóp és térfigyelő kamera elektromos áramellátásának biztosítása.

A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Ligeti soron ...

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Ligeti soron és Sikonyi úton kerékpárforgalmi létesítmény építése.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Ligeti soron és Sikonyi úton kerékpárforgalmi létesítmény építési feladatainak ellátására az alábbiak szerint:

A kétirányú kerékpárút a Ligeti soron a temető bekötő útjától indul 505 m szelvényben merőlegesen csatlakozik a meglévő Ligeti sor burkolatához. A kerékpárút 0+498 km szelvényénél indul tovább egy 139 m hosszúságú sétány, ugyan olyan paraméterekkel, mint a megelőző szakasz. Kétirányú kerékpárút kiépítése a távhő vezeték nyomvonalának felhasználásával, annak teljes mértékű elbontása után valósul meg.

Az óvodánál a meglévő parkoló elbontásra kerül és helyette párhuzamos 9 db felállási helyet biztosító parkoló létesül.

A Sikonyi úti csatlakozási pontja a 470 számú, Békési út - Sikonyi út csomópontban 100 m hosszúságú kopóréteg csérét kell végrehajtani. A Ligeti sorig mindkét irányban kerékpáros nyom kerül kijelölésre.

A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Gerla ..."

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 330 757 343.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 331 175 877.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfelad.

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a GF/SZKF/1132/7/2017. azonosítószámú „A Modern Városok Program keretében a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása” című projekt részét képező Békéscsaba, Ligeti soron..."

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/01/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 81 689 102.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 90 865 195.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai; Villanyszerelés egyes részfel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Mindkét rész tekintetében:

1. Ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószáma: 11081423-4-03)

2. Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Adószáma. 10452556-2-44

3. Érvénytelen ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Kft.

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.)

Adószáma:10572795-2-41

Nyertes ajánlattevő neve: Hódút Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Adószáma: 11081423-4-03)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2021