The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 177483-2022

05/04/2022    S67

Netherlands-Rotterdam: Installation services of guidance and control systems

2022/S 067-177483

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: Ruud Grutter
E-mail: r.grutter@rotterdam.nl
Telephone: +31 614305344
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138851
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138851
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

9-D-22735-19: Wayfinding in parkeergarages

Reference number: 9-D-22735-19
II.1.2)Main CPV code
51900000 Installation services of guidance and control systems
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De Opdracht "Wayfinding in openbare gemeentelijke parkeergarages voor Rotterdam "met projectnummer 1-D-22735-19 die is beschreven in dit Beschrijvend Document gaat over samengevat over het vervaardigen, leveren, vervangen, (ver)plaatsen, optimaliseren, onderhouden en beheren van Wayfinding (routebegeleiding) in en rondom alle openbare gemeentelijke parkeergarages en (fiets)stallingen in Rotterdam.

 

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31523000 Illuminated signs and nameplates
34992000 Signs and illuminated signs
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

gemeente Rotterdam

II.2.4)Description of the procurement:

De Opdracht "Wayfinding in openbare gemeentelijke parkeergarages voor Rotterdam" met projectnummer 1-D-22735-19 die is beschreven in dit Beschrijvend Document gaat over samengevat over het vervaardigen, leveren, vervangen, (ver)plaatsen, optimaliseren, onderhouden en beheren van Wayfinding (routebegeleiding) in en rondom alle openbare gemeentelijke parkeergarages en (fiets)stallingen in Rotterdam.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 280
Cost criterion - Name: Usecase / Weighting: 220
Cost criterion - Name: Proefbord / Weighting: 200
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 300
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Gemeente kan de Raamovereenkomst twee (2) keer verlengen voor de duur van één (1) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Met nadruk wijst de Gemeente erop dat het niet toegestaan is nadere voorwaarden aan de inschrijving te

verbinden, ook niet in verband met de Corona-crisis. Indien Inschrijver wel aanvullende of afwijkende

voorwaarden aan zijn inschrijving verbindt is deze ongeldig en zal dan ook niet in behandeling worden genomen en komt nimmer voor gunning aanmerking.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Een uittreksel waaruit blijkt dat de inschrijver is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel. Op het moment van inschrijven mag het uittreksel niet ouder mag zijn dan zes (6) maanden.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

De gemeente Rotterdam vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en wil Ondernemers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Aan Ondernemers wordt daarom een Social return verplichting opgelegd, om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/05/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/05/2022
Local time: 12:05
Place:

Rotterdam, Nederland

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Vragen over deze aanbesteding of gemotiveerde tekstsuggesties ten aanzien van het programma van eisen en/of de raamovereenkomst, dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning via het Aanbestedingsplatform te worden gesteld.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Postbus 50950
Town: Rotterdam
Postal code: 3007 BL
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postal address: Postbus 6633
Town: Rotterdam
Postal code: 3003 AP
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die bezwaar hebben tegen het gunningsvoornemen moeten dit bezwaar binnen 20 (twintig) kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen in een civielrechtelijk kort geding aanhangig

maken. Dit moet gebeuren bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als

vervaltermijn.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postal address: Postbus 6633
Town: Rotterdam
Postal code: 3003 AP
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/03/2022