Bunuri - 177719-2014

Afișează vizualizare compactă

28/05/2014    S102

Luxemburg-Luxemburg: Instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”, Luxemburg

2014/S 102-177719

Anunț de atribuire a contractului

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: clădirea Jean Monnet, biroul A1/029
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
În atenția: Oficiului pentru Infrastructură şi Logistică – Luxemburg, Unitatea OIL.06, sectorul 002 Proceduri de achiziţii şi contracte
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-38312
Fax: +352 4301-32109

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/oil/appels_fr.htm

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”, Luxemburg.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse

Cod NUTS LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contractul are ca obiect furnizarea şi instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”, 10-12, rue Heine, 1720 Luxemburg, LUXEMBURG.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39310000 Echipament de restaurare, 39700000 Aparate de uz casnic

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 105 000 EUR
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
OIL06-PO-2014-007.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 25-038778 din 5.2.2014

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 49-080660 din 11.3.2014

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: OIL06-PO-2014-007 Denumire: Instalarea unei noi bucătării în clădirea „Foyer européen”
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
24.4.2014
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Thilman et Fils
Adresă: 66-74, route de Colmar
Localitate: Bissen
Cod poștal: 7766
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 859404306
Fax: +352 835510

V.4)Informații privind valoarea contractului
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 105 000 EUR
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Valoarea totală a contractului include o rezervă de aproximativ 12 % pentru cheltuieli neprevăzute.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Comisa Europeană, Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Luxemburg, în atenţia: doamnei Inez Jacquemyn
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2920
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4301-36491
Fax: +352 4301-33789

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
16.5.2014