Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 17785-2016

Beknopt weergeven

20/01/2016    S13    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Bijstand bij de internationalisering van het mkb; verhoging van de bereidheid van het mkb in de EU om te internationaliseren op doelmarkten

2016/S 013-017785

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 19.12.2015, 2015/S 246-446222)

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), t.a.v. Laura Vari, Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, Office 12/27, 1210 Brussel, BELGIË. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

1.2.2016.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

11.2.2016 (10:30).

[...]

Te lezen 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

2.3.2016.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

14.3.2016 (10:30).

[...]

Inschrijvers worden ervan in kennis gesteld dat een rectificatie van de instructies voor inschrijvers beschikbaar is.