Szolgáltatások - 178102-2018

25/04/2018    S80

Olaszország-Róma: Támogatási szolgáltatások a római európai közéleti találkozóhely számára – PO/2018-01/ROM

2018/S 080-178102

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General Communication, EC Representation in Italy, Rome
Postai cím: via IV Novembre 149
Város: Rome
NUTS-kód: IT ITALIA
Postai irányítószám: 00187
Ország: Olaszország
Kapcsolattartó személy: Claudia De Stefanis
E-mail: COMM-REP-IT-TENDER@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3339
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Támogatási szolgáltatások a római európai közéleti találkozóhely számára – PO/2018-01/ROM

Hivatkozási szám: PO/2018-01/ROM
II.1.2)Fő CPV-kód
92331210 Gyermekanimációs szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A római európai közéleti találkozóhely képzések és oktatási tevékenységek, kulturális és politikai események útján előmozdítja az európai problémák ismeretét, és ösztönzi az ezekről szóló vitát.

Különösen a gyermekeknek és fiataloknak szóló tevékenységekre irányul.

A nyertes ajánlattevő ebben a tekintetben biztosít támogatási szolgáltatásokat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 240 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79900000 Különféle üzleti és üzlettel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: IT ITALIA
A teljesítés fő helyszíne:

Róma

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő segítséget nyújt az európai közéleti találkozóhely napi irányításában, valamint támogatási szolgáltatásokat kell biztosítania a játékos oktatási („edutainment”) tevékenységekhez és eseményekhez.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 240 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/06/2018
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/06/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Lásd az I.1. szakaszt.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Legfeljebb két képviselő ajánlattevőnként, valamint az ajánlatkérők képviselői.

Nevüket, beosztásukat, személyazonosító igazolványuk számát és nemzetiségüket legkésőbb a 8.6.2018 dátumig meg kell küldeni az I.1. szakaszban megadott e-mail címre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Kérjük, hogy az ajánlattevők rendszeresen látogassák a weboldalt (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3339) az esetleges frissítések, pontosítások és kérdések/válaszok tanulmányozása céljából.

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I. szakaszban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit. Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított két éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon).

Az odaítélési határozatról szóló értesítést követő két hónapon belül az odaítélési határozat érvénytelenítésére irányuló kérelmet nyújthat be. A kérések és általunk adott válaszok, illetve a hivatali visszásságra irányuló panaszok nem célozhatják és eredményezhetik az e határozat érvénytelenítésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtási határidejének felfüggesztését vagy új határidő elindítását. Az érvénytelenítési eljárások meghallgatásáért felelős szerv a VI.4.1. szakaszban szerepel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Város: Brussels
Ország: Belgium

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2018