Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 178102-2018

25/04/2018    S80

l-Italja-Ruma: Servizzi ta' appoġġ għall-ispazju pubbliku Ewropew (SPE) f'Ruma — PO/2018-01/ROM

2018/S 080-178102

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General Communication, EC Representation in Italy, Rome
Indirizz postali: via IV Novembre 149
Belt: Rome
Kodiċi NUTS: IT ITALIA
Kodiċi postali: 00187
Pajjiż: L-Italja
Persuna ta’ kuntatt: Claudia De Stefanis
Posta elettronika: COMM-REP-IT-TENDER@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3339
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' appoġġ għall-ispazju pubbliku Ewropew (SPE) f'Ruma — PO/2018-01/ROM

Numru ta' referenza: PO/2018-01/ROM
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
92331210 Servizzi għall-animazzjoni għat-tfal
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-Ispazju Pubbliku Ewropew f'Ruma jippromwovi l-għarfien ta' u jinkoraġġixxi d-dibattitu dwar kwistjonijiet Ewropej permezz ta' taħriġ u attivitajiet ta' edukazzjoni, avvenimenti kulturali u politiċi.

Huwa mmirat b'mod partikolari lejn attivitajiet għat-tfal u għaż-żgħażagħ.

Il-kuntrattur magħżul se jipprovdi servizzi ta' appoġġ f'dak ir-rigward.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79900000 Servizzi varji tan-negozju u dawk relatati miegħu
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: IT ITALIA
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ruma

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kuntrattur se jassisti fl-immaniġġjar ta' kuljum tal-EPS u se jkun meħtieġ jipprovdi servizzi ta' appoġġ fl-attivitajiet u fl-avvenimenti tal-edurikreazzjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 240 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 04/06/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 12/06/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

Ara I.1.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn żewġ rappreżentanti għal kull min jitfa' offerta u rappreżentanti tal-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt.

Jekk jogħġbok ibgħat l-ismijiet, it-titli, in-Nru tal-karta tal-identità u n-nazzjonalità lill-indirizz tal-Email imsemmi taħt it-Taqsima I.1., mhux iżjed tard mit-8.6.2018.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Dawk li jitfgħu l-offerti huma mistiedna jiċċekkjaw b'mod regolari l-URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3339 għal aġġornamenti, kjarifiki u mistoqsijiet/tweġibiet possibbli.

Tista' titfa' kwalunkwe osservazzjonijiet li jikkonċernaw il-proċedura tal-ksib lill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt billi tuża l-mezzi ta' kuntatt taħt Taqsima I. Jekk temmen li kien hemm amministrazzjoni ħażina, tista' tagħmel ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn (2) mid-data meta sirt taf bil-fatti li fuqhom huwa bbażat l-ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu).

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż tad-deċiżjoni tal-għoti, tista' tressaq azzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni tal-għoti. Kwalunkwe talba li tista' tagħmel u kwalunkwe tweġiba mingħandna, jew ilment għal amministrazzjoni ħażina, la se jkollha l-iskop u lanqas l-effett li tissospendi l-limitu ta' żmien għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament jew tal-ftuħ ta' perijodu ġdid għat-tressiq ta' azzjoni għall-annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ ta' proċeduri tal-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Brussels
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/04/2018