Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 17828-2019

TINázovFrancúzsko-Paríž: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko
NDČíslo zverejnenia oznámenia17828-2019
PDDátum uverejnenia15/01/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka10
TWMesto kupujúcehoPARÍŽ
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Representation in France
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoFR
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný08/01/2019
DTLehota na predloženie14/02/2019
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79992000 - Recepčné služby
79710000 - Bezpečnostné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)FR101
FRL0
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/france/business-funding/tenders_fr
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ