Tjenesteydelser - 178336-2019

16/04/2019    S75

Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 075-178336

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Cathrine Gyldenberg Jensen
E-mail: fes-ues04@mil.dk
Telefon: +45 41329893
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qrbshzpuaa
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for totalrådgivning

Sagsnr.: 2018/005826
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager alle bygge- og anlægsprojekter på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker derfor at indgå en rammeaftale for totalrådgivning, således behovet for totalrådgivning i forbindelse med ovenstående bygge- og anlægsprojekter dækkes.

Udbuddet af rammeaftalen gennemføres som et begrænset udbud efter udbudsloven afsnit II. Aftalegrundlaget for nærværende rammeaftale er Almindelige Betingelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) med FES' tilføjelser og fravigelser samt Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab (YBL18) med FES' tilføjelser og fravigelser.

Rammeaftalen struktureres i 3 geografisk opdelte områder indeholdende 2 delaftaler pr. område, jf. pkt. II.1.6).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 190 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Tilbudsgiver kan maksimalt tildeles én delaftale i hvert af de 3 geografisk opdelte områder. Ordregiver vil ligeledes udbyde en rammeaftale for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn. Såfremt tilbudsgiver tildeles en delaftale i et område på denne rammeaftale, kan tilbudsgiver ikke tildeles en delaftale i det tilsvarende område på den næstkommende rammeaftale, jf. udbudsbetingelserne 1.2.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Nordjylland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Nordjylland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Nordjylland eller Midtjylland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorefter honoraraftaler under 600 000 DKK tildeles i direkte tildeling til den først rangerende tilbudsgiver. Honoraraftaler over 600 000 DKK sendes i miniudbud blandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 1 og delaftale 2.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser for så vidt angår totalrådgivning. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Der gøres opmærksom på, at honoraraftaler kan indeholde både arkitekt- og ingeniørydelser i forening, hvorfor tilbudsgiver skal råde over begge fagdiscipliner - enten alene, ved hjælp af en støttende virksomhed eller som en sammenslutning af virksomheder. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til totalrådgiveren.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres 4 ansøgere pr. delaftale, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere pr. delaftale opfylder de angivne minimumskrav, jf. pkt. III.1), vil der foretages en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne på den pågældende delaftale, jf. pkt. III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Midtjylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Midtjylland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Midtjylland eller Nordjylland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorefter honoraraftaler under 600 000 DKK tildeles i direkte tildeling til den først rangerende tilbudsgiver. Honoraraftaler over 600 000 DKK sendes i miniudbud blandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 1 og delaftale 2.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser for så vidt angår totalrådgivning. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Der gøres opmærksom på, at honoraraftaler kan indeholde både arkitekt- og ingeniørydelser i forening, hvorfor tilbudsgiver skal råde over begge fagdiscipliner - enten alene, ved hjælp af en støttende virksomhed eller som en sammenslutning af virksomheder. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til totalrådgiveren.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres 4 ansøgere pr. delaftale, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere pr. delaftale opfylder de angivne minimumskrav, jf. pkt. III.1), vil der foretages en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne på den pågældende delaftale, jf. pkt. III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vestjylland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Vestjylland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Vestjylland eller Sydjylland + Fyn.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorefter honoraraftaler under 600 000 DKK tildeles i direkte tildeling til den først rangerende tilbudsgiver. Honoraraftaler over 600 000 DKK sendes i miniudbud blandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 3 og delaftale 4.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser for så vidt angår totalrådgivning. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Der gøres opmærksom på, at honoraraftaler kan indeholde både arkitekt- og ingeniørydelser i forening, hvorfor tilbudsgiver skal råde over begge fagdiscipliner - enten alene, ved hjælp af en støttende virksomhed eller som en sammenslutning af virksomheder. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til totalrådgiveren.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres 4 ansøgere pr. delaftale, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere pr. delaftale opfylder de angivne minimumskrav, jf. pkt. III.1), vil der foretages en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne på den pågældende delaftale, jf. pkt. III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sydjylland + Fyn

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Sydjylland + Fyn.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Vestjylland eller Sydjylland + Fyn.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorefter honoraraftaler under 600 000 DKK tildeles i direkte tildeling til den først rangerende tilbudsgiver. Honoraraftaler over 600 000 DKK sendes i miniudbud blandt de i alt4 rådgivere på delaftale 3 og delaftale 4.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser for så vidt angår totalrådgivning. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Der gøres opmærksom på, at honoraraftaler kan indeholde både arkitekt- og ingeniørydelser i forening, hvorfor tilbudsgiver skal råde over begge fagdiscipliner - enten alene, ved hjælp af en støttende virksomhed eller som en sammenslutning af virksomheder. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til totalrådgiveren.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres 4 ansøgere pr. delaftale, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere pr. delaftale opfylder de angivne minimumskrav, jf. pkt. III.1), vil der foretages en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne på den pågældende delaftale, jf. pkt. III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vestsjælland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Vestsjælland

Ved miniudbud er udførelsesstedet Vestsjælland eller Østsjælland + Bornholm.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorefter honoraraftaler under 600 000 DKK tildeles i direkte tildeling til den først rangerende tilbudsgiver. Honoraraftaler over 600 000 DKK sendes i miniudbud blandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 5 og delaftale 6.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser for så vidt angår totalrådgivning. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Der gøres opmærksom på, at honoraraftaler kan indeholde både arkitekt- og ingeniørydelser i forening, hvorfor tilbudsgiver skal råde over begge fagdiscipliner - enten alene, ved hjælp af en støttende virksomhed eller som en sammenslutning af virksomheder. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til totalrådgiveren.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres 4 ansøgere pr. delaftale, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere pr. delaftale opfylder de angivne minimumskrav, jf. pkt. III.1), vil der foretages en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne på den pågældende delaftale, jf. pkt. III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Østsjælland + Bornholm

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Ved direkte tildelinger er udførelsesstedet Østsjælland.

Ved miniudbud er udførelsesstedet Vestsjælland eller Østsjælland + Bornholm.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen tildeles til de 2 tilbudsgivere, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvorefter honoraraftaler under 600 000 DKK tildeles i direkte tildeling til den først rangerende tilbudsgiver. Honoraraftaler over 600 000 DKK sendes i miniudbud blandt de i alt 4 rådgivere på delaftale 5 og delaftale 6.

Honoraraftaler under rammeaftalen vil indeholde de i bilag 4 (Ydelsesskema) afkrydsede ydelser for så vidt angår totalrådgivning. Indholdet af de enkelte honoraraftaler kan dog variere i art og omfang, og Ordregiver er ikke underlagt et krav om, at alle de afkrydsede ydelser i ydelsesbeskrivelsen skal indgå i hver enkelt honoraraftale.

Der gøres opmærksom på, at honoraraftaler kan indeholde både arkitekt- og ingeniørydelser i forening, hvorfor tilbudsgiver skal råde over begge fagdiscipliner - enten alene, ved hjælp af en støttende virksomhed eller som en sammenslutning af virksomheder. Såfremt tilbudsgiver anvender underrådgivere, forbeholder Ordregiver sig retten til at kræve, at visse centrale opgaver udføres direkte af tilbudsgiveren selv. En opgave kan karakteriseres som central, når opgaven fordrer et intensivt og vedvarende samarbejde mellem Ordregiver og tilbudsgiver, eller når opgaven kræver en særlig grad af fortrolighed. Det vil fremgå af den konkrete honoraraftale, hvis Ordregiver udnytter denne adgang.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalens gyldighedsperiode 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig henvendelse til totalrådgiveren.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der prækvalificeres 4 ansøgere pr. delaftale, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt flere end 4 ansøgere pr. delaftale opfylder de angivne minimumskrav, jf. pkt. III.1), vil der foretages en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af en vurdering af, hvilke af ansøgerne der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til ydelserne på den pågældende delaftale, jf. pkt. III.1.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven § § 142 og 154:

1) Ansøgers samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår;

2) Ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet og/eller, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt. II.2.9). Inden Ordregiver udsender meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der således fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

— (omsætning de seneste tre disponible regnskabsår):

Erklæring om ansøgers samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi ansøgers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underrådgiver), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (soliditetsgrad):

Erklæring om ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi ansøgers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet tildeles rammeaftalen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil (konsortieerklæring).

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen ved at fremlægge en støtteerklæring. I modsat fald vil Ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgers egen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon hertil (støtteerklæring).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— (omsætning i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår):

Som mindstekrav kræves, at ansøgers gennemsnitlige årlige omsætning over de seneste 3 disponible regnskabsår som minimum udgør den årlige kontraktværdi for den delaftale, der afgives ansøgning på. Såfremt ansøger søger prækvalifikation på flere delaftaler, skal kravet opfyldes for den delaftale med den højeste årlige kontraktværdi,

— (soliditetsgrad i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår).

Som mindstekrav kræves, at ansøger som minimum kan dokumentere en årlig soliditetsgrad på 10% for de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudsloven § § 143 og 155:

1) Referencer vedrørende de betydeligste sammenlignelige arbejder, som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste 5 år inden ansøgningsfristen.

For krav til referencernes indhold henvises til udbudsbetingelserne pkt. 2.3.1.3.

Der kan maksimalt angives 7 referencer, uanset om ansøger er enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, eller om ansøger er en sammenslutning af virksomheder. Hvis der angives mere end 7 referencer, vil udelukkende de 7 først angivne referencer indgå i vurderingen.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på en eller flere støttende virksomheder, vil de 7 første referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget. Har denne virksomhed ikke angivet 7 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning i alfabetisk rækkefølge. Ordregiver skal vedlægge en konsortieerklæring.

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende konkrete dele af arbejderne, som rammeaftalen omfatter, skal de konkrete dele af arbejderne udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, og/eller hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. pkt. II.2.9).

Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af rammeaftalen ved at fremlægge en støtteerklæring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Minimum 3, dog maksimalt 7 referencer, hvoraf mindst 3 af ansøgers referencer samlet set indeholder 2 krydser i de i referenceskemaet angivne fagdiscipliner. Dog skal der for byggeledelse og fagtilsyn samlet set mindst angives et kryds.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul;

3) Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget;

4) Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17.12.2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 12
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder. For adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri;

2) Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende;

3) Ansøger skal i ansøgningen angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på. Såfremt ansøger søger om prækvalifikation på mere end 3 delaftaler, skal ansøger angive en prioritering af, hvilke 3 delaftaler ansøger helst ønsker prækvalifikation på;

4) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder;

5) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudsloven § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på;

6) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138;

7) Forinden meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal ansøger fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven § § 151-152, jf. § 153.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudsloven § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019