Paslaugos - 17835-2020

14/01/2020    S9

Lenkija-Jelenia Góra: Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

2020/S 009-017835

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 239-586786)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adresas: ul. Ogińskiego 6
Miestas: Jelenia Góra
NUTS kodas: PL515 Jeleniogórski
Pašto kodas: 58-506
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski
El. paštas: przetargi@spzoz.jgora.pl
Telefonas: +48 757537286
Faksas: +48 757543883

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.spzoz.jgora.pl/

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych oraz wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG

Nuorodos numeris: ZP/PN/46/11/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50421000 Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zamówienie obejmuje świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Wojewódzki Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej i w jednostkach zamiejscowych WCSKJ (poszczególne miejsca realizacji zadania określone w załączniku nr 2 do SIWZ z podziałem na 69 pakietów do osobnego rozpatrywania. Szczegóły w SIWZ.

Kontynuacja ogłoszenia w zakresie pkt IV. 3. „Informacje dodatkowe”:

Wykaz pozostałych dokumentów:

1) pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru;

2) wypełniony wykaz asortymentowo-cenowy wraz z formularzem cenowym, stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

3) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego certyfikat autoryzacji producenta lub dystrybutora urządzeń medycznych (dokument nie wymagany, lecz punktowany wg kryterium oceny ofert) – dot. pakietu 1–68.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/01/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 239-586786

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 17/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 23/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 17/01/2020
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 23/01/2020
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: