Servicios - 178720-2019

16/04/2019    S75

Slovenija-Ljubljana: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi

2019/S 075-178720

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Nacionalna identifikacijska številka: 2482711000
Poštni naslov: Šmartinska cesta 55
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: igor.straus@gov.si, Igor Štraus
E-naslov: gfu.fu@gov.si
Telefon: +386 14782823
Telefaks: +386 14783900
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.fu.gov.si/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/303978/Dokumenti_JN_11_2019_VRDZ_za_objavo.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8619
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

JN 11/2019 VRDZ - storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev

Referenčna številka dokumenta: 430-214/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev za obdobje 2 let.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72230000 Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov
72250000 Sistemske in podporne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zagotavljanja delovanja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskega sistema Register davčnih zavezancev za obdobje 2 let.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročnik si pridržuje možnost uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave skladno s 5. odstavkom 46. člena ZJN-3; nove storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, kot so zajete v prvotnem naročilu, za obdobje 2 let.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/05/2019
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/08/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 21/05/2019
Lokalni čas: 10:05
Kraj:

Elektronsko odpiranje ponudb v e-JN.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.5.2019 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije
Poštni naslov: Šmartinska cesta 55
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/04/2019