Leveringen - 178812-2016

Beknopt weergeven

26/05/2016    S100    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Tsjechië-Brno: Pituitaire hypothalamushormonen e.d.

2016/S 100-178812

Vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Fakultní nemocnice Brno
Nationaal identificatienummer: 65269705
Postadres: Jihlavská 20
Plaats: Brno
Postcode: 625 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Oddělení právních věcí
Ter attentie van: Petra Lompejová
E-mail: Lompejova.Petra@fnbrno.cz
Telefoon: +420 532233743

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.fnbrno.cz

Adres van het kopersprofiel: https://ezak.fnbrno.cz

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.

Beschrijving
Pituitaire hypothalamushormonen e.d. .