Szolgáltatások - 178887-2019

16/04/2019    S75

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

2019/S 075-178887

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Térinformatikai szoftverek frissítése

Hivatkozási szám: EKR000511542018
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés / Térinformatikai szoftverek frissítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Geoinformációs Szolgálat 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 7–9.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

FSZ. A szolgáltatásra vonatkozó termékek megnevezése: Mennyiség (licensfrissítés)

1. Primary Mintanenance for ArcGIS for Desktop Advanced Single Use License (core only) 12

2. Primary Mintanenance for ArcGIS for Desktop Standard Single Use License (without extensions) 18

3. Primary Mintanenance for ArcGIS for Desktop Basic Single Use License (core only) 102

4. Primary Mintanenance for ArcGIS Spartial Analyst for Desktop Advanced Single Use License 132

5. Primary Mintanenance for ArcGIS Network Analyst for Desktop Single Use License 3

6. Primary Mintanenance for ArcGIS Publisher for Desktop Advanced Single Use License 3

7. Primary Mintanenance for ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Advanced Single Use License 3

8. Primary Mintanenance for ArcGIS Tracking Analyst for Desktop Advanced Single Use License 3

9. Primary Mintanenance for ArcGIS Data Interoperability for Desktop Advanced Single Use License 3

10. Primary Mintanenance for ArcGIS Data Reviewer for Desktop Advanced Single Use License 3

11. Primary Mintanenance for ArcGIS Workflow Manager for Desktop Advanced Single Use License 3

12. Primary Mintanenance for ArcGIS Esri CityEngine for Desktop Advanced Single Use License 6

13. Annual Mintanenance for ArcGIS Esri Defence Mapping Single Use License 12

14. Annual Mintanenance for ArcGIS Esri Defence Production Single Use License 12

15. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Workgroup Standard (up to two cores) 3

16. Annual Mintanenance for Image Extension for Server Workgroup Standard (maximum four corses) License 3

17. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Workgroup Advanced (up to two cores) 3

18. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Enterprise Standard (up to four cores) 3

19. Annual Mintanenance for ArcGIS Image Extension for Server Enterprise Standard (up to four cores) License 3

20. Annual Mintanenance for ArcGIS for Server Enterprise Advanced (up to four cores) 6

21. Primary Mintanenance for ArcGIS 3D Analyst for Desktop Advanced Single Use License 132

Egyenértékűség: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése szerint az ESRI ArcGIS térinformatikai szoftverrel egyenértékű szoftverfrissítést elfogad.

Egyenértékű a szolgáltatás, ha alkalmas a fennálló térinformatikai szoftver frissítésére, ezáltal a már meglévő szoftverrel kompatibilis működést tesz lehetővé.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg részajánlattétel kizárásának indokát: A beszerzésre tervezett szoftverek egy termékcsalád részét képezik. Használatuk során a Magyar Honvédség komplex térinformatikai rendszerének alapját képezik, kompatibilitásuk egymással elengedhetetlen.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 197-445924
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 0
Elnevezés:

Térinformatikai szoftverek frissítése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A KEF által 4.2.2019.-én megkötésre került a «Térinformatikai szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások» keretmegállapodás (KM01GEOS18). Hatálya: a megállapodás aláírásától számított 48 hónap.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése értelmében a 7. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli hatályát erre tekintettel kell megállapítania.

A fentiekben foglaltak alapján Ajánlatkérő képtelenné vált a szerződés megkötésére. Figyelemmel a Kbt. 53. § (4) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra is Ajánlatkérő ezúton eredménytelenné nyilvánítja a közbeszerzési eljárást.

Beérkezett ajánlatok száma 1, Ajánlattevő neve: GDI Magyarország Kft. címe: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet; adószám: 10255043-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2019