Usluge - 179000-2020

17/04/2020    S76

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama te pružanje preventivne medicine

2020/S 076-179000

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 072-170133)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: CS Procurement
E-pošta: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Administrator treće strane (TPA) – Upravljanje zahtjevima za naknadu troškova iz sustava zdravstvenog osiguranja (HIS) i aktuarskim uslugama te pružanje preventivne medicine

Referentni broj: CFT-1586
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66512200 Usluge zdravstvenog osiguranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Grupa 1: Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će djelovati kao administrator treće strane (Third Party Administrator – TPA), tj. organizaciju koja će upravljati sustavom zdravstvenog osiguranja (Health Insurance Scheme – HIS), obrađivati zahtjeve za naknadu troškova, utvrđivati prihvatljivost medicinskih troškova, olakšati pristup medicinskoj skrbi i općenito poboljšati omjer cijene i kvalitete skrbi. TPA će pružati i aktuarske usluge koje se odnose na računovodstvo prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i aktuarske studije o financijskoj održivosti HIS-a.

Grupa 2: Cilj je odabrati pružatelja usluga koji će pružati i centralizirati potpune medicinske preglede korisnicima grupe II; tj. organizaciju koja pruža preventivne medicinske procjene za Grupu EIB-a. Pružatelj usluga omogućit će i mrežu zdravstvenih ustanova u kojima će se korisnici moći podvrgnuti usklađenim i visokokvalitetnim preventivnim medicinskim pregledima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 072-170133

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Komunikacija
Umjesto:

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti dostavljeni na prethodno navedenu adresu.

Glasi:

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se dostaviti elektroničkim putem na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242

VII.2)Ostali dodatni podaci: