Lieferungen - 179312-2022

06/04/2022    S68

Rumänien-Sibiu: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2022/S 068-179312

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Nationale Identifikationsnummer: 4241117
Postanschrift: Strada: Revolutiei, nr. 3-5
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550170
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dusa Carmen
E-Mail: achizitii@armyacademy.ro
Telefon: +40 269433332
Fax: +40 269215554
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.armyacademy.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140012
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SAD - Contracte de furnizare alimente

Referenznummer der Bekanntmachung: 4241117_2022_PAAPD1351682
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prin prezentul anunt de participare se initiaza un Sistem Dinamic de Achizitii Publice (numit in continuare - SAD) care sa permita achizitia de alimente, prin incheierea unor contracte, necesare asigurarii continuitatii si diversificarii hranirii efectivelor din AFT, timp de 2 ani, conform descrierii din documentul "Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani ".

Procedura de atribuire va respecta regulile licitatiei restranse, urmand a se derula in doua etape:

Etapa I - depunerea solicitarilor de participare la SAD;

Etapa II - depunerea ofertelor doar de catre ofertantii calificati la finalul primei etape.

Avand in vedere caracterul deschis al SAD, dupa lansarea SAD si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii SAD daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta transmite cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul SAD dupa etapa I-a, in vederea depunerii de oferte. Invitatia de participare se va transmite doar ofertantilor calificati la finalul etapei I.

In cadrul etapei a II-a nu este obligatorie depunerea ofertei in situatiile in care achizitia propusa nu prezinta interes.

Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: de regula semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prin reluarea competitiei.

Pe intreaga perioada in care SAD este deschis este posibil urmatoarele: depasirea cantitatilor estimate, solicitarea si a altor produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini sau renuntarea la unele produse prevazute initial.

Pentru unele dintre produsele mentionate in"Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani " exista acord cadru in derulare, drept urmare este posibil, ca acele produse sa nu fie achizitionate decat dupa epuizarea AC.

Cantitatile exacte de alimente care trebuie ofertate in cadrul etapei a II-a a SAD vor fi cunoscute doar la momentul transmiterii invitatiilor de participare.

Lista de alimente care va fi transmisa in cadrul invitatiei de participare la etapa a II-a a SAD va putea contine si alte produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini, anexat prezentului anunt de participare.

Toate alimentele cuprinse in aceeasi invitatie de participare vor face obiectul unui singur contract, urmand ca oferta castigatoare sa se stabileasca prin aplicarea criteriului de atribuire aplicat asupra pretului total al produselor solicitate.

Neofertarea unuia sau mai multor produse din cele solicitate prin invitatia de participare va determina respingerea ofertei, ca neconforma.

Anexa caietului de sarcini are un caracter orientativ si reprezinta un necesar anticipat, previzionarea fiind facuta in scopul determinarii valorii estimate, precum si a procedurii de atribuire aplicabile.

Atunci cand transmite invitatia de participare, autoritatea contractanta nu este obligata sa solicite intocmai alimentele cuprinse in anexa la caietul de sarcini.

In functie de necesitatile pe care autoritatea contractanta le va identifica pe durata sistemului dinamic, aceasta va putea sa solicite atat alimentele din anexa cat si alte alimente ce nu au fost prevazute initial.

Nu se va derula licitatie electronica pentru stabilirea ofertei castigatoare in cadrul etapei a II-a a SAD, de unde rezulta ca ofertantii vor trebui sa depuna cea mai buna oferta pana la data si ora limita indicata in invitatia de participare.

Specificatiile tehnice ale produselor sunt mentionate in caietul de sarcini si anexa acestuia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor= 13

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 34 787 750.42 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

Sibiu, str. Revolutiei, nr. 3-5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prin prezentul anunt de participare se initiaza un Sistem Dinamic de Achizitii Publice (numit in continuare - SAD) care sa permita achizitia de alimente, prin incheierea unor contracte, necesare asigurarii continuitatii si diversificarii hranirii efectivelor din AFT, timp de 2 ani, conform descrierii din documentul "Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani ".

Procedura de atribuire va respecta regulile licitatiei restranse, urmand a se derula in doua etape:

Etapa I - depunerea solicitarilor de participare la SAD;

Etapa II - depunerea ofertelor doar de catre ofertantii calificati la finalul primei etape.

Avand in vedere caracterul deschis al SAD, dupa lansarea SAD si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii SAD daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare.

Autoritatea contractanta transmite cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul SAD dupa etapa I-a, in vederea depunerii de oferte. Invitatia de participare se va transmite doar ofertantilor calificati la finalul etapei I.

In cadrul etapei a II-a nu este obligatorie depunerea ofertei in situatiile in care achizitia propusa nu prezinta interes.

Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: de regula semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prin reluarea competitiei.

Pe intreaga perioada in care SAD este deschis este posibil urmatoarele: depasirea cantitatilor estimate, solicitarea si a altor produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini sau renuntarea la unele produse prevazute initial.

Pentru unele dintre produsele mentionate in"Situatia cu necesarul de alimente pentru 2 ani " exista acord cadru in derulare, drept urmare este posibil, ca acele produse sa nu fie achizitionate decat dupa epuizarea AC.

Cantitatile exacte de alimente care trebuie ofertate in cadrul etapei a II-a a SAD vor fi cunoscute doar la momentul transmiterii invitatiilor de participare.

Lista de alimente care va fi transmisa in cadrul invitatiei de participare la etapa a II-a a SAD va putea contine si alte produse, altele decat cele din anexa caietului de sarcini, anexat prezentului anunt de participare.

Toate alimentele cuprinse in aceeasi invitatie de participare vor face obiectul unui singur contract, urmand ca oferta castigatoare sa se stabileasca prin aplicarea criteriului de atribuire aplicat asupra pretului total al produselor solicitate.

Neofertarea unuia sau mai multor produse din cele solicitate prin invitatia de participare va determina respingerea ofertei, ca neconforma.

Anexa caietului de sarcini are un caracter orientativ si reprezinta un necesar anticipat, previzionarea fiind facuta in scopul determinarii valorii estimate, precum si a procedurii de atribuire aplicabile.

Atunci cand transmite invitatia de participare, autoritatea contractanta nu este obligata sa solicite intocmai alimentele cuprinse in anexa la caietul de sarcini.

In functie de necesitatile pe care autoritatea contractanta le va identifica pe durata sistemului dinamic, aceasta va putea sa solicite atat alimentele din anexa cat si alte alimente ce nu au fost prevazute initial.

Nu se va derula licitatie electronica pentru stabilirea ofertei castigatoare in cadrul etapei a II-a a SAD, de unde rezulta ca ofertantii vor trebui sa depuna cea mai buna oferta pana la data si ora limita indicata in invitatia de participare.

Specificatiile tehnice ale produselor sunt mentionate in caietul de sarcini si anexa acestuia.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor= 13

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Pretul ofertei / Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr.1 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Cerința nr.2 Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în conflict de interese asa cum este reglementat de catre Legea 98/2016.

Cerinta nr. 3 Exercitarea legala a activitatii - ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din legea nr. 359/2004.

În conditiile art.196 din Legea 98/2016, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

-certificate fiscale / de attestare fiscala / constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuabiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

-cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in acest sens se va prezenta o declaratie conf. art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele implicate in procesul de decizie sunt: Barsan Ghita-Comandant(Rector), Catauta Daniel-Nicolae-Contabil Sef, Prunescu Gheorghe-Loctiitor administrativ, Grigoras Constantin-Loctiitor comandant, Bulău Iulian-Sef birou achizitii.

În cazul ofertantilor - persoane juridice straine – se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora,în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/tert sustinator/subcontractant, care nu se incadreaza in definitia de la art. 3 alin(1) lit. jj) din Legea 98/2016, fara a mai fi necesara verificarea incadrarii in prevederile art. 164, 165 si 167 din aceeasi lege.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. art.60 alin.4 HG 395/2016 .

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului- Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii.

Pentru persoanele juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

Nota: Formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European) va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre candidat / asociati / subcontractanti / terti sustinatori. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informatiile necesare operatorilor economici sunt prevazute in documentul atasat "Instructiuni pentru ofertanti".

In conformitate cu art. 78 alin 1 din Legea 98/2016, procedura de achizitie (licitatie restransa - online) se va desfasura in doua etape, astfel:

Etapa 1 - pasi:

1. Achizitorul publica un anunt de participare in SEAP pentru a-si face cunoscuta intentia de a realiza un sistem dinamic.

2. La nivelul anuntului va fi definit setul de criterii ce vor trebui indeplinite de operatorii economici care vor deveni parte a sistemului dinamic (motive de excludere a candidatului).

3. Termenul initial stabilit la nivelul anuntului mentionat la pct. 1 pentru depunerea solicitarilor de participare nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii anuntului. Solicitarea de participare se va depune exclusiv electronic conform informatiilor din anuntul de participare, este constituita din formularul completat pe site-ul www.e-licitatie.ro si de eventuale anexe care trebuie depuse (declaratii pe proprie raspundere, imputerniciri, etc).

4. Dupa lansarea sistemului dinamic de achizitii si pe intreaga perioada de valabilitate a acestuia, achizitorul are obligatia de a permiteoricarui operator economic interesat sa depuna o solicitare de participare cu scopul de a fi admis in sistem. Un operator economic se poate alatura in orice moment al valabilitatii sistemului daca indeplineste criteriile mentionate in anuntul de participare. Entitatea contractanta va evalua aceste solicitari de participari in termen de 10 zile lucratoare de la primirea lor (in cazuri justificate termenul poate fi extins la 15 zile lucratoare). Nu poate fi emisa o invitatie de participare la ofertare pentru o comanda daca nu s-a finalizat evaluarea solicitarilor de participare.

5. Pentru a aface dovada indeplinirii criteriilor de calificare, in cadrul primei etape, candidatii trebuie sa completeze si sa genereze DUAE si sa incarce Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/candidati/ofertanti/subcontractanti/terti sustinatori semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

6. Entitatea contractanta informeaza operatorii economici cu privire la admiterea in sistemul dinamic de achizitii sau, dupa caz, respingerea solicitarii de participare imediat dupa finalizarea evaluarii.

Nota: Nu exista perioada de asteptare intre finalizarea etapei 1 si derularea/initierea etapei 2 - respectiv, dupa ce a finalizat evaluarea solicitarilor de participare, entitatea contractanta poate oricand transmite invitatia de depunere oferte pentru atribuirea unui/unor contracte in cadrul sistemului dinamic.

Etapa 2 - pasi:

1. Achizitorul transmite, prin mijloace electronice, cate o invitatie de participare ce va contine necesitatile efective de consumabile imprimante, faxuri si copiatoare identificate la acel moment, tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare contract in cadrul sistemului.

2. Operatorii economici declarati admisi in etapa I nu sunt obligati sa depuna oferta pentru consumabile imprimante, faxuri si copiatoare solicitate in invitatia de participare, in cazul in care acestia considera ca nu le pot furniza.

3. In cadrul etapei a II-a ofertantii incarca in SEAP urmatoarele documente semnate cu semnatura electronicaextinsa bazata pe un certificat calificat: propunerea tehnica, declaratia privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, propunerea financiara.

4. Perioada pentru depunerea ofertelor este de cel mult 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa de depunere a afertelor.

5. Achizitorul solicita ofertantilor ca odata cu depunerea ofertelor sa confirme ca statutul lor de excludere nu este modificat inainte de atribuirea fiecarui contract.

6. Achizitorul stabileste castigatorul si acestuia ii cere depunerea documentelor in sustinerea DUAE.

7. Achizitorul transmite informari tuturor celor care au depus oferta in legatura cu rezultatul procesului de ofertare.

8. Semnarea si transmiterea contractului din cadrul sistemului dinamic se poate face dupa comunicarea rezultatului, dupa expirarea termenului de asteptare prevazut de Legea nr. 101/2016.

9. Ofertantul castigator va semna contractul la sediul autoritatii contractante.

Nota: Ofertele nu pot depasi valoarea estimata a contractului mentionat in invitatia de participare pentru depunere oferta.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 550361
Land: Rumänien
E-Mail: contact@inovi.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic
Postanschrift: str. Revolutiei nr. 3-5, Localitatea: Sibiu
Ort: Sibiu
Postleitzahl: 550170
Land: Rumänien
E-Mail: office@armyacademy.ro
Telefon: +40 269432990
Fax: +40 269215554
Internet-Adresse: http://www.armyacademy.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/04/2022