Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 179563-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Likvidácia a spracovanie odpadu
NDČíslo zverejnenia oznámenia179563-2021
PDDátum uverejnenia12/04/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka70
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoOdvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. (00681300)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho4 - Subjekt poskytujúci verejné služby
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný07/04/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)14630000 - Troska, škvara, železný odpad a šrot
90512000 - Služby na prepravu odpadu
90500000 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90513400 - Likvidácia popola
14930000 - Popol a zvyšky s obsahom kovov
RCMiesto plnenia (NUTS)SK010
IAInternetová adresa (URL)www.olo.sk
DIPrávny základSmernica o obstarávaní v oblasti verejnoprospešných služieb (vodné hospodárstvo, energetika, doprava a poštové služby) 2014/25/EÚ