Szolgáltatások - 179691-2016

27/05/2016    S101

Lengyelország-Varsó: Az Európai Unió külső határai digitális felszíni modelljének beszerzése

2016/S 101-179691

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Frontex
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1556
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Frontex
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Warsaw
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.frontex.europa.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Európai Unió külső határai digitális felszíni modelljének beszerzése.

Hivatkozási szám: Frontex/OP/286/RS.
II.1.2)Fő CPV-kód
72319000 Adatszolgáltatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Digitális felszíni modell (DSM) térbeli adatkészletének beszerzése, amelyek felhasználhatók elemzések és megjelenítések céljára. A digitális felszíni modell (DSM) olyan digitális domborzatmodell, amely az „elsődleges felszíni” domborzati elemeket (pl. növényzet és ember építette struktúrák) foglalja magában.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 575 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

távszolgáltatások és a Frontex székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Digitális felszíni modell (DSM) térbeli adatkészletének beszerzése, amelyek felhasználhatók elemzések és megjelenítések céljára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 575 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

igazolni kell, hogy az ajánlattevő elismert jogi személyként már megalakult és bejegyzésre került a megfelelő szakmai, illetve cégnyilvántartásba.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázat tárgyához hasonló, 300 000 EUR nettó értéket meghaladó, az elmúlt 3 évben (2013-ban, 2014-ben vagy 2015-ben) teljesített szerződések felsorolása. A listának az alábbi információkat kell tartalmaznia: dátumok, kedvezményezettek és a projekttevékenységek rövid leírása.

Legalább 2, a fent említett szerződéseket tartalmazó listán megjelölt szolgáltatások megfelelő minőségét igazoló, az ügyféltől származó referencialevél.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/07/2016
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 4 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/07/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, LENGYELORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázónként csak 1 képviselő vehet részt; kérjük a részvételi szándékról előzetesen tájékoztassa a Frontexet az alábbi címen: procurement@frontex.europa.eu

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2016