TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 179698-2016

27/05/2016    S101

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Kommunikationstjenester via storby- og fjerndatanet til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

2016/S 101-179698

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2950
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Oleg Panta
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1305
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1488
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommunikationstjenester via storby- og fjernnet til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe.

Sagsnr.: OP-1305.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32400000 Net
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af kommunikationstjenester via storby- og fjerndatanet til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe.

Dette udbud er opdelt i 2 særskilte partier, der repræsenterer hver sit område eller marked:

parti 1: kommunikationstjenester via storbynet (MAN) (dataforbindelses-, internet- og taletjenester til EIB-Gruppens bygninger og lokaliteter i Luxembourg)

parti 2: kommunikationstjenester via fjerndatanet (WAN) (datalinjer og -tjenester til EIB-Gruppens eksterne kontorer uden for Luxembourg).

EIB vil indgå en rammeaftale med en enkelt økonomisk aktør for hvert enkelt parti.

Tilbudsgivere kan afgive bud på 1 eller begge partier. Banken har den holdning, at det hverken er en fordel eller ulempe at afgive bud på begge partier. Buddene vil blive evalueret separat for hvert parti.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 800 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kommunikationstjenester vedrørende storbynet (MAN) (dataforbindelses-, internet- og taletjenester til EIB-Gruppens bygninger og lokaliteter i Luxembourg)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32400000 Net
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

EIB-Gruppens bygninger og lokaliteter i Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den nye løsning, der skal implementeres, skal give EIB en effektiv kommunikationsinfrastruktur (data, internet, tale og video), således at alle kontorerne i Luxembourg kan kommunikere med hinanden og de 2 datacentre, der hostes i EBRC Windhof og Hitec. Tjenesten skal være baseret på den bedste tilgængelige teknologi med høje mål om tilgængelighed, ydeevne og sikkerhed. Tjenesten skal ydes på grundlag af en rammetjenesteydelsesaftale og vil være reguleret af tilhørende serviceniveauaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil blive indgået for en indledende periode på 4 år med virkning fra datoen, hvor den træder i kraft. Ved udløbet af den indledende periode kan den efter EIB's skøn forlænges for højst yderligere 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kommunikationstjenester via fjerndatanet (WAN) (datalinjer og -tjenester til EIB-Gruppens eksterne kontorer)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32400000 Net
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

EIB-Gruppens eksterne kontorer i og uden for EU. Det skal bemærkes, at lokaliteterne kan ændres eller udvides til andre lande i og uden for EU.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den nye løsning, der skal implementeres, skal give EIB en effektiv kommunikationsinfrastruktur (data, internet, tale og video), således at alle de eksterne kontorer over hele verden kan kommunikere med hinanden samt med kontorerne og lokaliteterne i Luxembourg. Tjenesten skal være baseret på den bedste tilgængelige teknologi med høje mål om tilgængelighed, ydeevne og sikkerhed. Tjenesten skal ydes på grundlag af en rammetjenesteydelsesaftale og vil være reguleret af tilhørende serviceniveauaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 600 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil blive indgået for en indledende periode på 4 år med virkning fra datoen, hvor den træder i kraft. Ved udløbet af den indledende periode kan den efter EIB's skøn forlænges for højst yderligere 3 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: Tjenesteyderne vil skulle foretage en betydelig investering ved at indkøbe og installere det udstyr, der skal anvendes til tjenesterne på EIB's lokaliteter (»anvendelse af hardware alene«), ved begyndelsen af kontrakten, en omkostning, der vil blive dækket af taksterne for tjenesterne i løbet af kontraktens varighed. En kortere kontraktvarighed vil derfor medføre højere gennemsnitlige takster samlet set.
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/08/2016
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Efter anmodning vil protokollen fra åbning af buddene blive givet til økonomiske aktører, der har afgivet et bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2016