Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 179698-2016

27/05/2016    S101

Luxemburg-Luxemburg: EIP - alueverkkoon ja laajaverkkoon liittyvät viestintäpalvelut Euroopan investointipankkiryhmää varten

2016/S 101-179698

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: 2950
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Oleg Panta
Sähköpostiosoite: cs-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1305
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1488
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Alueverkkoon ja laajaverkkoon liittyvät viestintäpalvelut Euroopan investointipankkiryhmää varten

Viitenumero: OP-1305.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
32400000 Verkot
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on alueverkkoon ja laajaverkkoon liittyvien viestintäpalvelujen toimitus Euroopan investointipankkiryhmää varten.

Tarjouspyyntö on jaettu 2 erilliseen erään, joista kukin koskee eri alaa tai markkinoita:

erä 1: alueverkkoon (metropolitan area network – MAN) liittyvät viestintäpalvelut (datayhteys-, internet- ja puhepalvelut EIP-ryhmän rakennuksia ja kohteita varten Luxemburgissa),

erä 2: laajaverkkoon (WAN) liittyvät viestintäpalvelut (tiedonsiirtoyhteydet ja -palvelut EIP-ryhmän ulkoisia toimistoja varten Luxemburgin ulkopuolella).

EIP allekirjoittaa puitesopimuksen kustakin erillisestä erästä yksittäisen taloudellisen toimijan kanssa.

Tarjoajat voivat jättää ehdotuksen 1:stä tai molemmista eristä. Pankki ei katso ehdotuksen jättämistä molemmista eristä sen paremmin eduksi kuin haitaksikaan. Tarjoukset arvioidaan erikseen kummankin erän osalta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 22 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Alueverkkoon liittyvät viestintäpalvelut (datayhteys-, internet- ja puhepalvelut EIP-ryhmän rakennuksia ja kohteita varten Luxemburgissa)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32400000 Verkot
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

EIP-ryhmän rakennukset ja kohteet Luxemburgissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toteutettavalla uudella ratkaisulla on edelleen mahdollistettava se, että EIP:llä on tehokas viestintäinfrastruktuuri (data, internet, puhe ja video), jotta kaikki sen Luxemburgin-toimistot voivat viestiä keskenään sekä 2 tietokeskuksen kanssa, joita isännöivät sähköisestä liiketoiminnasta ja sietokyvystä vastaava keskus (e-Business & Resilience Centre – EBRC) Windhofissa sekä Hitec-yritys. Palvelun on perustuttava lajinsa parhaaseen teknologiaan, ja sen saatavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien tavoitteiden on oltava tasoltaan korkeat. Palvelu toimitetaan palveluja koskevan puitesopimuksen perusteella. Palvelua hallinnoidaan asiaan liittyvien palvelutasosopimusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 8 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään aluksi 4 vuoden ajaksi, ja se on voimassa voimaantulopäivästään alkaen. Alkuperäisen sopimuskauden päättyessä sopimus voidaan EIP:n harkinnan mukaan uusia enintään 3 lisävuodeksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Laajaverkkoon liittyvät viestintäpalvelut (tiedonsiirtoyhteydet ja -palvelut EIP-ryhmän ulkoisia toimistoja varten)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32400000 Verkot
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

EIP-ryhmän ulkoiset toimistot EU:ssa ja sen ulkopuolella. Tarjoajia pyydetään huomaamaan, että kohteet saattavat muuttua tai niitä voidaan laajentaa muihin maihin EU:ssa ja sen ulkopuolella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toteutettavalla uudella ratkaisulla on edelleen mahdollistettava se, että EIP:llä on tehokas viestintäinfrastruktuuri (data, internet, puhe ja video), jotta kaikki sen eri puolilla maailmaa sijaitsevat ulkoiset toimistot voivat viestiä keskenään sekä Luxemburgissa sijaitsevien toimistojen ja kohteiden kanssa. Palvelun on perustuttava lajinsa parhaaseen teknologiaan, ja sen saatavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien tavoitteiden on oltava tasoltaan korkeat. Palvelu toimitetaan palveluja koskevan puitesopimuksen perusteella. Palvelua hallinnoidaan asiaan liittyvien palvelutasosopimusten avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 14 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 84
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus tehdään aluksi 4 vuoden ajaksi, ja se on voimassa voimaantulopäivästään alkaen. Alkuperäisen sopimuskauden päättyessä sopimus voidaan EIP:n harkinnan mukaan uusia enintään 3 lisävuodeksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Palveluntarjoajien on tehtävä huomattava sijoitus, jotta nämä voivat hankkia ja asentaa EIP:n kohteisiin palveluja varten käytettävät laitteet (yksinomaisessa käytössä olevat laitteistot) sopimuksen alkaessa. Tästä aiheutuvat kustannukset saadaan takaisin palvelumaksuina sopimuksen keston aikana, ja tämän vuoksi lyhyemmästä sopimuksen kestosta aiheutuisivat yleisesti keskimäärin korkeammat palvelumaksut.
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 24/08/2016
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/08/2016
Paikallinen aika: 14:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

tarjousten avaustilaisuuden kirjallinen pöytäkirja toimitetaan pyynnöstä tarjouksen jättäneille taloudellisille toimijoille.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2016