There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 179944-2018

25/04/2018    S80

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2018/S 080-179944

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 072-160595)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Celina Dziwisz oraz Artur Mandrysz
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 32/7572924
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych (nr gr. asortymentowej 252-12).

Reference number: 701800235/01
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 16 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 072-160595

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.1
Lot No: 2
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej - 635 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej - 635 szt.

Section number: II.2.1
Lot No: 3
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej

Section number: II.2.4
Lot No: 3
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej - 983 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej - 983 szt.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/04/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 09/05/2018
Local time: 09:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/04/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 09/05/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: