Supplies - 179944-2018

25/04/2018    S80

Poland-Katowice: Pipes and fittings

2018/S 080-179944

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 072-160595)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Celina Dziwisz oraz Artur Mandrysz
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Telephone: +48 32/7572924
Fax: +48 32/7572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl/
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych (nr gr. asortymentowej 252-12).

Reference number: 701800235/01
II.1.2)Main CPV code
44163000 Pipes and fittings
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 16 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/04/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 072-160595

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.1
Lot No: 2
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej

Section number: II.2.4
Lot No: 2
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej - 635 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 do transportu sprężonego powietrza, wody kopalnianej - 635 szt.

Section number: II.2.1
Lot No: 3
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej

Section number: II.2.4
Lot No: 3
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr.wew.100 +/- 2 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej - 983 szt.

Read:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 100 +/- 7 mm długość 6 000 mm PN 40 preizolowana do transportu wody kopalnianej - 983 szt.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/04/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 09/05/2018
Local time: 09:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/04/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 09/05/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: