Supplies - 180178-2022

06/04/2022    S68

Poland-Zawiercie: Solar photovoltaic modules

2022/S 068-180178

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zawiercie
National registration number: REGON 276258871
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
Contact person: Jaroslaw Felczuk, Anna Siejka
E-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Telephone: +48 324941252/+48 324941274
Fax: +48 326722684/+48 326721513
Internet address(es):
Main address: http://www.zawiercie.eu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Reference number: WIZP.271.46.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaiznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71320000 Engineering design services
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Zawiercie

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

W ramach CZĘŚCI II - dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych: wykonanie dokumentacji projektowych 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach lub na gruncie należących do mieszkańców gmin Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny i Zawiercie, dostawa elementów instalacji i przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem instalacji i instruktażem :

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 75 sztuk ( w tym Gmina Zawiercie 33 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,24 kW, w ilości 13 sztuk w tym GZ 10 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,52 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 283 sztuk w tym GZ 100 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,36 kW, w ilości 41 sztuk w tym GZ 23 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,64 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 491 sztuk w tym GZ 144 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,20 kW, w ilości 14 sztuk w tym GZ 7 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,48 kW, w ilości 24 sztuk w tym GZ 16 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 4,76 kW, w ilości 414 sztuk w tym GZ 111 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,04 kW, w ilości 16 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 28 sztuk w tym GZ 15 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 9 sztuk w tym GZ 4 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 240 sztuk w tym GZ 54 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,16 kW, w ilości 8 sztuki w tym GZ1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,44 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 6,72 kW, w ilości 8 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 161 sztuk w tym GZ 40 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,28 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,56 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 63 sztuk w tym GZ 12 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,12 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,40 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 8,96 kW, w ilości 25 sztuk w tym GZ 6 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,52 kW, w ilości 3 sztuk w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 85 sztuk w tym GZ 22 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,08 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 0 mikro instalacji)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 10,92 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 11,76 kW, w ilości 4 sztuk w tym GZ 2 mikro instalacje)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,00 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 14,84 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 16,24 kW, w ilości 2 sztuk w tym GZ 1 mikro instalacja)

• Zestaw paneli o łącznej mocy min. 21,00 kW, w ilości 1 sztuki w tym GZ 1 mikro instalacja)

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3 odnawialne źródła energii

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 047-117801

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 2
Title:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2034 mikro-instalacji fotowoltaicznych

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o. )
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 9 861 690.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

cd z sekcji VII.1.4)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 10,26 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 11,02 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie)

2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 11,78 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 2 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 14,06 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 15,20 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 16,34 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:

„1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

(...)

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

(...)

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

(...)".

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegóły dotyczące pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innemu podmiotowi zostały zawarte w rozdziale XXXI SWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: +48 224587840
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/04/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
09330000 Solar energy
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
71320000 Engineering design services
45315600 Low-voltage installation work
45311100 Electrical wiring work
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Obszar Gminy Zawiercie

VII.1.4)Description of the procurement:

111 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,94 kW, w tym: 94 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 17 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 5 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 12 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

15 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,32 kW, w tym: 12 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 3 szt. mikro-instalacji na gruncie)

4 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,70 kW, w tym: 4 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-Instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

54 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,08 kW, w tym: 48 szt. mikro- instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 6 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 4 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: ł szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 0 szt. mikro-Instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,46 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,84 kW, w tym: 0 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 15x1. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym ł szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 0 ut. mikro-Instalacji na gruncie)

40 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,22 kW, w tym: 32 szt. mikro-Instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 8 szt. mikro-Instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w rym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 6 szt. mikro-instalacji na gruncie)

2 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,60 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych I 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

12 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 7,98 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 5 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-Instalacji na budynkach gospodarczych i 3 szt. mikro-instalacji na gruncie)

6 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,12 kW, w tym: 6 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,50 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

22 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,88 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 15 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 2 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 13 szt. mikro-instalacji na gruncie)

cd w sekcji VI.3

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 891 690.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HYMON sp. z o.o. ( dawniej: HYMON ENERGY sp. z o.o.)
National registration number: 9930650091
Postal address: ul. Dojazd 16A
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
Internet address: www.hymon.pl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zmienia się treść § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Część II zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2035 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii

w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”

w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu mikro-instalacji fotowoltaicznych w zasięgu terytorialnym gminy Irządze / Łazy / Poręba / Sosnowiec / Szczekociny/ Zawiercie, opisanym rzeczowo w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych (instalacje), która obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowych, a następnie, w oparciu o tak przygotowaną dokumentację dostawę 614 mikro-instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi do montażu elementami oraz montaż wraz z wpięciem mikro-instalacji do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika oraz zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia mikro-instalacji fotowoltaicznej do sieci elektro-energetycznej w imieniu Zamawiającego i Użytkownika o następujących mocach i ilościach:

33 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 32 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych10 szt. mikro-instalacji na gruncie)

10 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,28 kW, w tym: 9 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 1 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

100 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,04 kW, w tym: 91 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 9 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 6 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz O szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym O szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

23 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kW, w tym: 20 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 3 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 3 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

1 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,80 kW, w tym: 1 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 0 szt. mikro-instalacji na gruncie)

144 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,18 kW, w tym: 126 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 18 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 5 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 13 szt. mikro-instalacji na gruncie)

7 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 7 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 0 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 0 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i O szt. mikro-instalacji na gruncie)

16 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,56 kW, w tym: 14 szt. mikro-instalacji na budynkach mieszkalnych oraz 2 szt. mikro-instalacji poza budynkami mieszkalnymi (w tym 1 szt. mikro-instalacji na budynkach gospodarczych i 1 szt. mikro-instalacji na gruncie)

cd w sekcji VII.1.4 Opis zamówienia

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Zważywszy, że, w ślad za zawartym w dniu 21 kwietnia 2021 r. Aneksem nr 1 do umowy Nr 124/2021 z dnia 1 marca 2021 r. oraz pismem Wykonawcy z dnia 4 marca 2021 r. i pismem Zamawiającego 13 kwietnia 2021 r. wyrażającym zgodę na zmianę paneli fotowoltaicznych, Strony na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celach porządkowych oraz dla usystematyzowania prawidłowego wyliczenia mocy poszczególnych paneli fotowoltaicznych, na potrzeby rozliczenia dofinansowania z Instytucją Zarządzającą RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, zawierają niniejszy aneks.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 9 891 690.00 PLN