Dienstleistungen - 180249-2022

Submission deadline has been amended by:  222030-2022
06/04/2022    S68

Finnland-Nokia: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2022/S 068-180249

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nokian kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0205717-4
Postanschrift: Harjukatu 23
Ort: Nokia
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
Postleitzahl: 37100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Marjatta Heikkilä (Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy)
E-Mail: marjatta.heikkila@kuhaoy.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nokiankaupunki.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=368917&tpk=e254f81f-f5f9-474a-a1e9-3654aa0a59d3
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/nokiankaupunki?id=368917&tpk=e254f81f-f5f9-474a-a1e9-3654aa0a59d3
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025

Referenznummer der Bekanntmachung: NOK/172/02.10/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin liikennealueille ja yksityisteille (osat 1-4) sekä kiinteistöjen (kiinteistöjä ovat esimerkiksi terveyshuollon kiinteistöt, koulut, päiväkodit) (osat 5-8) piha-alueille suoritettava Talvikunnossapito (jäljempänä "Palvelu").

Hankintasopimus alkaa: loka-marraskuussa 2022.

OSAT 1-4 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: Palveluntuottaja suorittaa Palvelua 24/7 Tilaajan erillisestä tilauksesta.

OSAT 5-8 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Palveluntuottaja suorittaa Palvelua 24/7 itsenäisesti sekä lisätöitä (esim. lumensiirto ja kuormaus) Tilaajan erillisestä tilauksesta).

***********************************************

Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) osaan.

Kaava-alueiden Talvikunnossapidon osalta hankinta on jaettu seuraavasti osiin 1-4:

OSA 1 Kaava-alueiden Talvikunnossapito Etelä-Nokia (Kaava-alueet: Vihola / Ketolanmäki / Koskenmäki / Keho /Tyrkkölä / Kattilainen / Sotka / Tervasuo / Sammalisto / Ristiveräjä / Ruskeepää).

OSA 2 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: Pohjois-Nokia (Kaava-alueet: Pitkäniemi / Maatiala / Viiki / Kalkuntien eteläpuoli / Kankaantaan teollisuusalue / Harjuniitty (uusi ja vanha) / Utolankallio)

OSA 3 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: Siuro/ Linnavuori (Kaava-alueet: Siuro / Linnavuori / Kulju / Uusikylä)

OSA 4 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: yksityistiet (Kaava-alueet: Tottijärvi / Pajulahti / Huhtaa / Sarkola / Suoniemi / Ruolahti / Metsäkylä / Myllykylä / Joenpohja / Rajaniemi / Haistia / Pakkala / Sorva / Vähäjärvi / Pohjanloukko / Taivalkunta / Pinsiö / Korvola / Jokismaa / Pölkkylä / Kuljunperä / Suumaa / Meskankulma / Pohjankulma.)

Osissa 1-4 tarjoaja voi tarjota osan sisältämiä yksittäisiä Kaava-alueita.

Kiinteistöjen Talvikunnossapidon osalta hankinta on jaettu seuraavasti osiin 5-8:

OSA 5 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Pohjoinen 1

OSA 6 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Pohjoinen 2

OSA 7 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Etelä 1

OSA 8 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Etelä 2

**********************************************

Osatarjoukset hyväksytään siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta.

Osiin 1-4 valitaan kuhunkin osaan jokaiselle osan sisältämälle yksittäiselle Kaava-alueelle kaksi (2) Palveluntuottajaa. Hankinnassa noudatetaan ensisijajärjestystä siten, että Kaava-alueen Talvikunnossapidon kilpailutuksen voittanut tarjoaja on Pääpalveluntuottaja ja toiseksi sijoittunut tarjoaja toimii Varapalveluntuottajana. Tilaaja varaa oikeuden tilata Palvelua Varapalveluntuottajalta niissä tilanteissa, kun ensisijainen Pääpalveluntuottaja on estynyt tmv. Tilaaja tekee molempien Palveluntuottajien kanssa sopimuksen, johon määritellään onko Palveluntuottaja Pääpalveluntuottaja vai Varapalveluntuottaja. Sopimuskauden aikana ensisijajärjestys muodostuu halvimman hinnan perusteella. Katso tarkemmin sopimusluonnos.

Osiin 5-8 valitaan kuhunkin osaan kaksi (2) Palveluntuottajaa. Hankinnassa noudatetaan ensisijajärjestystä siten, että osakohtaisesti Talvikunnossapidon kilpailutuksen voittanut tarjoaja on Pääpalveluntuottaja ja toiseksi sijoittunut tarjoaja toimii Varapalveluntuottajana. Tilaaja varaa oikeuden tilata Palvelua Varapalveluntuottajalta niissä tilanteissa, kun ensisijainen Pääpalveluntuottaja on estynyt tmv. Tilaaja tekee molempien Palveluntuottajien kanssa sopimuksen, johon määritellään onko Palveluntuottaja Pääpalveluntuottaja vai Varapalveluntuottaja. Sopimuskauden aikana ensisijajärjestys muodostuu halvimman hinnan perusteella. Katso tarkemmin sopimusluonnos.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 1 Kaava-alueiden Talvikunnossapito Etelä-Nokia (Kaava-alueet: Vihola, Ketolanmäki, Koskenmäki, Keho, Tyrkkölä, Kattilainen, Sotka, Tervasuo, Sammalisto, Ristiveräjä, Ruskeepää)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin Talvikunnossapito: OSA 1 Kaava-alueiden talvikunnossapito Etelä-Nokia (Kaava-alueet: Vihola, Ketolanmäki, Koskenmäki, Keho, Tyrkkölä, Kattilainen, Sotka, Tervasuo, Sammalisto, Ristiveräjä, Ruskeepää).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 2 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: Pohjois-Nokia (kaava-alueet: Pitkäniemi, Maatiala, Viiki, Kalkuntien eteläpuoli, Kankaantaan teollisuusalue, Harjuniitty (uusi ja vanha), Utolankallio)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin Talvikunnossapito: OSA 2 Kaava-alueiden talvikunnossapito: Pohjois-Nokia (kaava-alueet: Pitkäniemi, Maatiala, Viiki, Kalkuntien eteläpuoli, Kankaantaan teollisuusalue, Harjuniitty (uusi ja vanha), Utolankallio).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 3 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: Siuro/ Linnavuori (kaava-alueet: Siuro, Linnavuori, Kulju, Uusikylä)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin Talvikunnossapito: OSA 3 Kaava-alueiden talvikunnossapito: Siuro/ Linnavuori (kaava-alueet: Siuro, Linnavuori, Kulju, Uusikylä).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 4 Kaava-alueiden Talvikunnossapito: yksityistiet

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin Talvikunnossapito: OSA 4 Kaava-alueiden talvikunnossapito: yksityistiet

(Tottijärvi, Pajulahti, Huhtaa, Sarkola, Suoniemi, Ruolahti, Metsäkylä, Myllykylä, Joenpohja, Rajaniemi, Haistia,

Pakkala, Sorva, Vähäjärvi, Pohjanloukko, Taivalkunta, Pinsiö, Korvola, Jokismaa,

Pölkkylä, Kuljunperä, Suumaa, Meskankulma, Pohjankulma).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 6 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Pohjoinen 2

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin talvikunnossapito: OSA 6 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Pohjoinen 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 7 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Etelä 1

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin talvikunnossapito: OSA 7 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Etelä 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 5 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Pohjoinen 1

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin talvikunnossapito: OSA 5 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Pohjoinen 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

OSA 8 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Etelä 2

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI197 Pirkanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on Nokian kaupungin talvikunnossapito: OSA 7 Kiinteistöjen Talvikunnossapito: Etelä 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

+ 12 kk optiokausi

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset on määritelty tarjouspyynnössä.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/05/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/05/2022
Ortszeit: 06:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/04/2022