Usluge - 180374-2018

TINazivNizozemska-Haag: Pružanje usluga stručnog posredništva u osiguranju
NDBroj dokumenta180374-2018
PDDatum objave26/04/2018
OJBroj izdanja81
TWMjestoHAAG
AUNaziv naručiteljaEurojust
OLIzvorni jezikEN
CYDržavaNL
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionAgencije
DSDokument je poslan19/04/2018
DTRok29/05/2018
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a66518000 - Usluge posrednika i agenata osiguranja
66518100 - Usluge posrednika u osiguranju
66518300 - Usluge likvidacije štete
RCNUTS kodNL329
NL332
IAInternetska adresa (URL)http://www.eurojust.europa.eu/procurement
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU