Tjänster - 180374-2018

26/04/2018    S81

Nederländerna-Haag: Tillhandahållande av professionella försäkringsmäklartjänster

2018/S 081-180374

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eurojust
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125657

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3460
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av professionella försäkringsmäklartjänster

Referensnummer: 2018/EJ/01/PO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66518100 Försäkringsmäkleri
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattningen av detta öppna interinstitutionella upphandlingsförfarande är tillhandahållandet av professionella försäkringsmäklartjänster till Eurojust och Europeiska läkemedelsmyndigheten enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
66518000 Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster
66518300 Reglering av försäkringskrav
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Nuts-kod: NL329 Not specified
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De professionella försäkringstjänsterna ska inbegripa följande:

1. att ge förslag på försäkringar;

2. tecknande och förlängning av byråns försäkringar;

3. fortlöpande förvaltning, administration och förbättring av byråns försäkringsskydd, inklusive förlängning eller ändring av befintliga försäkringar;

4. att fungera som en central betalningsrepresentant;

5. att utföra ytterligare uppgifter som beskrivs i upphandlingsdokument, t ex att hantera ersättningskrav som uppstår under gällande försäkringar och att säkerställa att de följs upp fram till betalning, att tillhandahålla kundservice m.m.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Det ursprungliga avtalet kommer att löpa under 24 månader med möjlighet till förlängning 2 gånger med 12 månader vardera gång.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/05/2018
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/05/2018
Lokal tid: 14:00
Plats:

Eurojust premises, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR, The Hague.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 företrädare för varje anbudsgivare får närvara. Eurojust måste informeras, om en företrädare för anbudsgivare kommer att närvara.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Eurojust
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu

Internetadress: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/04/2018