Tavarat - 180452-2019

17/04/2019    S76    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Jyväskylä: Sähkö

2019/S 076-180452

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Jyväskylän kaupunki
0174666-4
Vapaudenkatu 32 / PL 193
Jyväskylä
40101
Suomi
Yhteyshenkilö: Kankainen Joona
Puhelin: +358 142660000
Sähköpostiosoite: hankinnat@jkl.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.jyvaskyla.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
0879243-6
Jyväskylä
Suomi
Sähköpostiosoite: timo.hyttinen@jkl.fi
NUTS-koodi: FI193

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.jva.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähköenergian ja sähkösalkun hallintapalvelujen hankinta Jyväskylän kaupungille ja kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09310000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen sähköenergian ja sähkösalkun hallintapalvelujen hankinta. Hankinnassa mukana olevat tytäryhteisöt on lueteltu liitteessä 1. Hankinnan yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 11 500 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähköenergian hankinta

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan tarjouspyynnön mukaisesti sähkönmyyjän marginaaleista, hinnan määräytymisperusteista sekä hinnankiinnitys- ja laskutuskäytännöistä ja muista sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle avoimen spot-toimituksen ja tehtävien hinnankiinnitysten perusteella. Sähkön hankintaan ja avoimeen toimitukseen liittyvät palvelut, jotka sisältyvät toimittajan palvelumarginaaliin:

– Sähkön fyysinen toimitus (avoin spot, hinnankiinnitykset) ml. sähköisen käyttöpaikkaluettelon hallinnointi

– Tasevastaavan palvelut

– Puitesopimuksen haltuunottoon liittyvät palvelut

– Sähkön kulutusseuranta ja käyttöpaikkatietojen ylläpito sekä niihin liittyvä raportointi

– Sähköenergian laskutus

– Asiakaspalvelu.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähkösalkun hallintapalvelu

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI193
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Salkunhallintapalvelut sisältävät sähkömarkkinoiden asiantuntijapalvelut liittyen markkinatilanteen seurantaan, sähkösalkun seurantaan, sähkön hintatason kiinnittämiseen ja raportointiin sekä sähkön fyysiseen laskutukseen ja hinnankiinnitysten yhdistämiseen käyttöpaikkakohtaiseksi laskutukseksi. Jyväskylän kaupungin tavoitteena on sopimuskauden alkaessa hankkia 100-prosenttisesti alkuperätakuina uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, kuitenkin vähintään 70 %. Hankintarenkaaseen liittyvät tytäryhteisöt hankkivat sähköä omien hankintalinjaustensa mukaisesti. Hankittava palvelu on ns. täyden palvelun salkunhallinta, jossa kumppani tekee päätökset hinnankiinnityksistä itsenäisesti pysyen hankintapolitiikassa määriteltyjen rajojen sisällä.

Palvelun CPV-koodi: Yritysten ja johdon konsulttipalvelut 79410000-1

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-476628
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 1
Nimi:

Sähköenergian hankinta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25/02/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Väre Energia Oy
2923655-1
Kuopio
Suomi
NUTS-koodi: FI1D2
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 11 430 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

Sähkösalkun hallintapalvelu

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25/02/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Gasum Portfolio Services Oy
2549647-9
Espoo
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 70 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) 147 § Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä:

1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai 2) kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/04/2019