Supplies - 180523-2021

13/04/2021    S71

Bulgaria-Sofia: Laboratory reagents

2021/S 071-180523

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Natsionalen tsentjr po zarazni i parazitni bolesti
National registration number: 000662721
Postal address: ul. „Yanko Sakazov“ No. 26
Town: Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1504
Country: Bulgaria
Contact person: Tanya Gyurova
E-mail: t_giurova@yahoo.com
Telephone: +359 29442875
Internet address(es):
Main address: https://ncipd.org
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2462
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/116335
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/116335
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи по 3 национални програми

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи по 3 национални програми

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 162 396.57 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 1 „Китове за изолиране на нуклеинови киселини“ — до 2 592 теста

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 1 „Китове за изолиране на нуклеинови киселини“ — до 2 592 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 640.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 2-Набори за ръчна екстракция на нуклеинови киселини - до 700 теста

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 2-Набори за ръчна екстракция на нуклеинови киселини - до 700 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 375.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 3 -Набор за провеждане на real-time RT- до 3100 теста

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 3 -Набор за провеждане на real-time RT- до 3100 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 613.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 4 -Набор за провеждане на rtRT-PCR single-plex или duplex до 3000 теста

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 4 -Набор за провеждане на rtRT-PCR single-plex или duplex до 3000 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 750.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 5 -Диагностичен кит за едновременно доказване на SARS-CoV-2, грипни вируси А/В и RSV - до 960 теста

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 5 -Диагностичен кит за едновременно доказване на SARS-CoV-2, грипни вируси А/В и RSV - до 960 теста

Към техническото предложение се прилагат и:

1.Заверено копие от Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции№ 5,15,16,17,18.

2.Заверено копие от официален документ, издаден от ИАЛ, че за съответното медицинско изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17,18.

3.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия са включени в списъка по чл.1 т.1 буква “б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат и оферираната цена не превишава обявената продажна цена в списъка за конкретното медицинско изделие.

4.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия се заплащат от обществен фонд в поне три от държавите-членки на ЕС, като декларират (в случай, че разполага с налична информация за това) и стойността до която се заплащат от съответните фондове.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 998.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 6 -Набор за едностъпков конвенционален RT-PCR - до 500 теста

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 6 -Набор за едностъпков конвенционален RT-PCR - до 500 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 250.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 7 -Набор за едностъпков RT-PCR за РНК-ови вируси, - до 500 теста

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 7 -Набор за едностъпков RT-PCR за РНК-ови вируси, - до 500 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 8 -Микс за конвенционален Hot start PCR - до 1000 теста

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 8 -Микс за конвенционален Hot start PCR - до 1000 теста

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 160.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 9 - Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR - до 1500 единици

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 9 - Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR - до 1500 единици

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 810.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 10 - Обратни транскриптази - до 200000 единици

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 10 с две подпозиции - Обратни транскриптази - до 200000 единици

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 11 - Реагенти за молекулярна биология - до 500 мл и до 100 г

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 11 с две подпозиции - Реагенти за молекулярна биология - до 500 мл и до 100 г

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 145.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 12 - Комплект дезоксинуклеотид-трифосфати - до3200 микролитра

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 12 - Комплект дезоксинуклеотид-трифосфати - до 3200 микролитра

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 544.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 13 - Молекулен ДНК маркер с багрило за накапване - до 600 микрограма

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 13 - Молекулен ДНК маркер с багрило за накапване - до 600 микрограма

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 828.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 14 - Буфери и багрила за молекуляна биология - до 500 микролитра, до 10 милилитра и до 6 литра

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 14 с 3 подпозиции- Буфери и багрила за молекуляна биология - до 500 микролитра, до 10 милилитра и до 6 литра

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 715.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 15 - ELISA китове за морбили - до 4224 теста

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 15 с 4 подпозиции-ELISA китове за морбили - до 4224 теста

Към техническото предложение се прилагат и:

1.Заверено копие от Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции№ 5,15,16,17,18.

2.Заверено копие от официален документ, издаден от ИАЛ, че за съответното медицинско изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17,18.

3.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия са включени в списъка по чл.1 т.1 буква “б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат и оферираната цена не превишава обявената продажна цена в списъка за конкретното медицинско изделие.

4.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия се заплащат от обществен фонд в поне три от държавите-членки на ЕС, като декларират (в случай, че разполага с налична информация за това) и стойността до която се заплащат от съответните фондове.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 392.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 16 - ELISA китове за рубеола - до 3648 теста

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 16 с 4 подпозиции-ELISA китове за рубеола - до 3648 теста

Към техническото предложение се прилагат и:

1.Заверено копие от Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции№ 5,15,16,17,18.

2.Заверено копие от официален документ, издаден от ИАЛ, че за съответното медицинско изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17,18.

3.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия са включени в списъка по чл.1 т.1 буква “б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат и оферираната цена не превишава обявената продажна цена в списъка за конкретното медицинско изделие.

4.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия се заплащат от обществен фонд в поне три от държавите-членки на ЕС, като декларират (в случай, че разполага с налична информация за това) и стойността до която се заплащат от съответните фондове.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 384.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 17 - ЕЛИЗА тестове за грип - до 960 теста

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 17 с 4 подпозиции ЕЛИЗА тестове за грип- до 960 теста

Към техническото предложение се прилагат и:

1.Заверено копие от Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции№ 5,15,16,17,18.

2.Заверено копие от официален документ, издаден от ИАЛ, че за съответното медицинско изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17,18.

3.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия са включени в списъка по чл.1 т.1 буква “б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат и оферираната цена не превишава обявената продажна цена в списъка за конкретното медицинско изделие.

4.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия се заплащат от обществен фонд в поне три от държавите-членки на ЕС, като декларират (в случай, че разполага с налична информация за това) и стойността до която се заплащат от съответните фондове.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 400.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 18 - ELISA китове за чревни вирусни антигени - до 576 теста

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 18 с 2 подпозиции ELISA китове за чревни вирусни антигени - до 576 теста

Към техническото предложение се прилагат и:

1.Заверено копие от Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС /за диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински изделия. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции№ 5,15,16,17,18

2.Заверено копие от официален документ, издаден от ИАЛ, че за съответното медицинско изделие няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години. Това изискване се отнася само за участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17,18

3.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия са включени в списъка по чл.1 т.1 буква “б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат и оферираната цена не превишава обявената продажна цена в списъка за конкретното медицинско изделие.

4.В техническото предложение за изпълнение участници, които оферират обособени позиции № 5,15,16,17 и 18 следва да ДЕКЛАРИРАТ, че оферираните медицински изделия се заплащат от обществен фонд в поне три от държавите-членки на ЕС, като декларират (в случай, че разполага с налична информация за това) и стойността до която се заплащат от съответните фондове.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 085.20 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 19 - Физиологичен разтвор с трис буфер - до 4500 милилитра

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 19 - Физиологичен разтвор с трис буфер - до 4500 милилитра

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 135.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 20 - Етанол, 70 % - до 6 литра

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 20 - Етанол, 70 % - до 6 литра

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 72.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 21 - 8-канална автоматична вариабилна лабораторна пипета - до 1 бр

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
38437000 Laboratory pipettes and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 21 - 8-канална автоматична вариабилна лабораторна пипета - до 1 бр

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 396.04 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 22- Връхчета за пипети с филтър и без - до 520 кутии и до 10 опаковки

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 22 с 8 подпозиции- Връхчета за пипети с филтър и без - до 520 кутии и до 10 опаковки

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 319.68 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 23- Епруветки над 2 мл- до 16 опаковки и до 6250 бр.

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 23 с 4 подпозиции- Епруветки над 2 мл- до 16 опаковки и до 6250 бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 672.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 24- Стрипове епруветки и капачета за PCR нисък профил- до 750бр.

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 24 с 2 подпозиции- Стрипове епруветки и капачета за PCR нисък профил- до 750бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 862.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 25- Стрипове епруветки и капачета за PCR стандартен профил до 7500бр.

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 25 с 2 подпозиции- Стрипове епруветки и капачета за PCR стандартен профил до 7500бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 260.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 26- Охлаждащ статив за епруветки- до 3бр.

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 26- Охлаждащ статив за епруветки- до 3бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 390.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 27- Криокутии за епруветки - до 100бр.

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 27- Криокутии за епруветки - до 100бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 900.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 28- Контейнери за вземане на носогърлен смив - до 100бр.

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 28- Контейнери за вземане на носогърлен смив - до 100бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 160.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 29- РЪКАВИЦИ- до 140 опаковки

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 29 с 4 подпозиции- РЪКАВИЦИ- до 140 опаковки

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 220.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 30- ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ РЪКАВИЦИ- до 10 опаковки

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 30 с 2 подпозиции- ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ РЪКАВИЦИ- до 10 опаковки

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 264.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 31- Стандартни ПРАЙМЕРИ за PCR до 35 бази- до 2055 нуклеотидни бази

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 31- Стандартни ПРАЙМЕРИ за PCR до 35 бази- до 2055 нуклеотидни бази

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 760.35 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Праймер с LNA бази - до 1 бр.

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиия 32 - Праймер с LNA бази - до 1 бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 95.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 33- ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, с нефлуоресциращ гасител - до 10бр.

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 33- ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, с нефлуоресциращ гасител - до 10бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 800.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Име на обособената позиция 34- Двойнобелязани сонди с вътрешен гасител - до 4бр.

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Обособената позиция 34- Двойнобелязани сонди с вътрешен гасител - до 4бр.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците по обособени позиции № 5, 15, 16, 17, 18 следва да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг (еквивалентен) документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ, или да са производители, установени на територията на Р БЪЛГАРИЯ.

За доказване съответствието с това изискване участниците попълват част IV, буква А т. 1) от еЕЕДОП, като посочи номер, дата на издаване и срок на валидност, тази информация се попълва в „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС“ — там се натиска „да“, за да се отвори полето и да може да се впише необходимата на възложителя информация.

* Дейностите за търговия на едро с медицински изделия следва да се извършват от лица, притежаващи валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 61 от ЗОП.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.

— търговия с лабораторни консумативи.

Сертификатът трябва да е валиден и издаден от независими лица, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до този сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи доказателства за прилагане на еквивалентни мерки за осигуряване на системата за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Важи за всички обособени позиции.

За доказване на критерия за подбор участникът попълва: част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качество“ от еЕЕДОП — с посочване датата на валидност на сертификата, издателят му и обхватът на действие.

Minimum level(s) of standards possibly required:

На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, представя копие, заверено „Вярно с оригинала” с подпис и печат от участника, на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват сходен с предмета на поръчката.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Всеки участник може да подава оферта по всички обособени позиции. Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в проекта на договор — неразделна част от документацията. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни в една от следните форми по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за усвояване и връщане на гаранцията са описани в Проекта на договор

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/05/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/05/2021
Local time: 13:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Възложителят отстранява от участие в процедура участник, за който е налице едно от основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП. Отстранява се от участие в процедура участник който: не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

Отстранява се от участие в процедура участник:

1. който e свързано лице с друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

2. който не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не са налице основанията по чл. 4 от този закон;

3.за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Национален център по заразни и паразитни болести
Postal address: бул. „Янко Сакъзов“ № 26
Town: София
Postal code: 1504
Country: Bulgaria
E-mail: ncipd@ncipd.org
Telephone: +359 29442875
Internet address: www.ncipd.org
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2021