Szolgáltatások - 180665-2017

12/05/2017    S91

Magyarország-Paks: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2017/S 091-180665

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf.: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi, logisztikai csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés / Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzés elkészítésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 540 195 277.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71351000 Geológiai, geofizikai és egyéb tudományos felderítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A paksi atomerőmű főépületeinek szerkezeti és funkcionális megfelelőségére hatással van a talajvízszint szezonális változása folytán bekövetkező túlkonszolidációs folyamat, s az ezzel járó egyenlőtlen épületmozgás. A mozgási folyamat és annak magvalósult, továbbá a meghosszabbított üzemidő végére prognosztizált hatásainak ellenőrzése megtörtént az elmúlt évtizedben, s a tényleges állapot, a főépületek mozgása és következményei ellenőrzése öregedéskezelési program tárgyát képezi. A folyamat és hatásának ellenőrzése magában foglalta a talaj időbeli viselkedését leíró konstitutív modell megalkotását, a talajvízszint-talaj-épület kölcsönhatás modelljének megalkotását és verifikálását a mért épületmozgás adatokhoz, a mozgás prognózisát a meghosszabbított üzemidőre, a főépület szerkezeti modellezését és a szilárdsági megfelelőség ellenőrzését a normálüzemi és LOCA terhekre, figyelembe véve az egyenlőtlen épületmozgás által okozott hatásokat. Megállapítható volt, hogy a szerkezetek integritása megmarad olyan mértékben, hogy az biztosítja a konténment elvárt biztonsági funkcióját. Ezen munka folytatásaként megtörtént a biztonsági osztályba sorolt (ABOS) épületek, műtárgyak és vonalas létesítmények szerkezeti és funkcionális megfelelőségének ellenőrzése a földrengés utáni talajsüllyedés hatásaira.

A paksi kapacitás-fenntartási keretében létesülő két blokk munkagödrének víztelenítése befolyásolja az 1-4 blokk főépületei és más létesítményei mozgását, mivel jelentős depressziót hozhat létre, ami a két munkagödör víztelenítésének becsült három-hat éve alatt az épületmozgás eddigi mértékét és a meghosszabbított üzemidőre végzett prognózisát is szignifikánsan befolyásolja. Ezért elemezni kell, hogy a Paksi Atomerőmű 1-4 blokkja meghosszabbított, 2032-2037-ig tartó üzemeltetését mennyiben befolyásolja a víztelenítés által okozott épületmozgás-növekedés szerkezetekre gyakorolt hatása.

Ez a következő feladatok elvégzését követeli meg:

1. a fenti elemzések igényeinek megfelelő lokális hidrogeológiai modellt kell alkotni és a mérési adatok alapján verifikálni,

2. a munkagödör létesítés és víztelenítés műszaki megoldása alapján el kell végezni a víztelenítés talajvízszintre gyakorolt hatásának elemzését,

3. meg kell határozni megfelelő talaj-épület és talaj konstitutív modell alapján a munkagödrök víztelenítésének azonnali és az üzemidő végén várható épületmozgásra gyakorolt hatását,

4. meg kell határozni a depresszió által érintett épületek, szerkezetek körét, amelybe kötelezően beletartoznak a főépületek, és mérlegelés alapján más, a depresszió hatása alatt lévő épületek,

5. el kell végezni a főépület szerkezeti és funkcionális ellenőrzését, illetve az előző pontnak megfelelően a víztelenítés által érintett egyéb épületek integritásának és funkciójának ellenőrzését a biztonsági osztályba sorolás (ABOS) szerint,

6. meg kell határozni a beavatkozási épületmozgás mértéket, amely még megengedhető a szerkezetek integritása és funkciója szempontjából, de azonnali műszaki intézkedést igényel a szivattyúzás leállítására vagy módosítására,

7. műszaki terv szintjén javaslatot kell kidolgozni a geotechnikai, hidrogeológiai, valamint az épület-mozgás monitorozás ellenőrzésére az építési munkák alatti és az azt követő időre,

8. javaslatot kell adni a víztelenítés kivitelezésére az 1-4 blokkra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.

A feladat magában foglalja az elemzések bizonytalanságának mennyiségi meghatározását, a bizonytalanság mérnöki értékelését és a bizonytalanság hatásának értékelését a következtetésekre. A feladat magában foglalja továbbá a módszertan és az értékelési kritériumok dokumentálását, amelynek Megrendelővel való elfogadtatása a végrehajtás feltétele.

A részletes feladatspecifikációt a közbeszerzési dokumentációban szereplő közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlat műszaki értéke / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.7) pontban megadott szerződés végleges összértéke HUF-ban került megadásra technikai okok miatt, 312,67 HUF/EUR árfolyamon számolva. A szerződés tényleges összértéke: 444 721 492 HUF +ÁFA + 305 350 EUR.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 198-356959
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Biztonsági funkciójú épületek szerkezeti és funkcionális megfelelőségének elemzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pöyry Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt.
Postai cím: Angyal u. 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: eroterv@poyry.com
Telefon: +36 14553600
Fax: +36 12185585
Internetcím: http://www.poyry.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH
Postai cím: Darwinstrasse 13.
Város: Berlin
NUTS-kód: DE300 Berlin
Postai irányítószám: 10589
Ország: Németország
E-mail: office@gudconsult.de
Telefon: +36 49307890890
Fax: +36 493078908989
Internetcím: http://www.gudconsult.de
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda Kft.
Postai cím: Ringló út 101/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
E-mail: info@georisk.com
Telefon: +36 12264573
Fax: +36 17002529
Internetcím: http://www.georisk.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 555 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 540 195 277.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Az V.2.4) pontban megadott szerződés végleges összértéke HUF-ban került megadásra technikai okok miatt, 312,67 HUF/EUR árfolyamon számolva. A szerződés tényleges összértéke: 444 721 492 HUF +ÁFA + 305 350,- EUR.

2.) A nyertes ajánlattevők a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat vesznek igénybe az alábbi feladatok megvalósításához: létesítmények elemzése, hidrogeológiai adatszolgáltatás konzultáció, nukleáris létesítmény szerkezeti mechanikai felülvizsgálata, konzultáció és belső felülvizsgálat, geotechnikai elemzés.

3.) A nyertes ajánlattevők adószámai:

Pöyry Erőterv Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. adószáma: 10790575-2-43.

GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH adószáma: DE136747921.

GeoRisk Földrengésmérnöki Iroda Kft. adószáma: 10495098-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2017