The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 180810-2022

06/04/2022    S68

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 068-180810

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: DigiFinland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2859355-7
Postiosoite: Kuntatalo, Toinen linja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Anssi Virtanen
Sähköpostiosoite: hankinnat@digifinland.fi
Puhelin: +358 400500203
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.digifinland.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion erityistehtäväyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

DigiFinland Oy - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Määrittelyasiantuntija

Viitenumero: D/31/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on yhden asiantuntijaresurssin asiakaskohtainen sopimuskausi, johon liittyvistä toimeksiannoista sovitaan erikseen. Sopimuskausi on 1.3.2022 – 31.8.2022 ja arvioitu työmäärä 160 htp. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta ajalle optio 1.9.2022 – 31.12.2022, jonka työmäärä on 50 htp. Arvio työmäärästä ei sido hankintayksikköä.

Asiantuntija osallistuu mm. pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn ja sähköisen asioinnin prosessien ja tietojärjestelmien suunnitteluun, tekniseen ja toiminnallisen vaatimusmäärittelyyn sekä suunnitteluun asiantuntijan roolissa. Lisäksi tehtävään sisältyy muita IT-konsultointi 2021-2025 DPS:n kohteessa määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden työtehtävissä nimettyjä tehtäviä.

Rakennettavat tietojärjestelmät kohdistuvat pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan, sähköisen asiointiin, raportointiin, tilastointiin sekä analysointiin. Asiantuntijalta edellytetään pelastustoimen tuntemuksen lisäksi vahvaa kokemusta pelastustoimen tietojärjestelmien vaatimusmäärittelystä ja suunnittelusta.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 181 020.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on yhden asiantuntijaresurssin asiakaskohtainen sopimuskausi, johon liittyvistä toimeksiannoista sovitaan erikseen. Sopimuskausi on 1.3.2022 – 31.8.2022 ja arvioitu työmäärä 160 htp. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta ajalle optio 1.9.2022 – 31.12.2022, jonka työmäärä on 50 htp. Arvio työmäärästä ei sido hankintayksikköä.

Asiantuntija osallistuu mm. pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn ja sähköisen asioinnin prosessien ja tietojärjestelmien suunnitteluun, tekniseen ja toiminnallisen vaatimusmäärittelyyn sekä suunnitteluun asiantuntijan roolissa. Lisäksi tehtävään sisältyy muita IT-konsultointi 2021-2025 DPS:n kohteessa määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden työtehtävissä nimettyjä tehtäviä.

Rakennettavat tietojärjestelmät kohdistuvat pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan, sähköisen asiointiin, raportointiin, tilastointiin sekä analysointiin. Asiantuntijalta edellytetään pelastustoimen tuntemuksen lisäksi vahvaa kokemusta pelastustoimen tietojärjestelmien vaatimusmäärittelystä ja suunnittelusta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Asiantuntijan kokemus ja osaaminen / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö voi hankkia asiantuntijatyötä optiona hankinnan kohteen kuvauksessa mainitun 50 htp ajalla 1.9.-31.12.2022. Hankintayksikkö ilmoittaa option käytöstä viimeistään kaksi kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

DigiFinland Oy - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Määrittelyasiantuntija

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25/03/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Consultor Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1923859-6
Postiosoite: Vanha talvitie 19 A
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 181 020.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/04/2022