Roba - 180979-2021

13/04/2021    S71

Hrvatska-Gospić/Gospić: Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

2021/S 071-180979

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 040-097907)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Gospić
Nacionalni registracijski broj: 22538763965
Poštanska adresa: Budačka 55
Mjesto: Gospić/Gospić
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Poštanski broj: 53000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislava Milinković, Kristina Prša
E-pošta: tomislava.milinkovic@gospic.hr
Telefon: +385 53572714
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gospic.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića

Referentni broj: JNVV-01/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31500000 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Grada Gospića.

Predmet nabave obuhvaća dobavu i isporuku robe, montažu i izvođenje radova do pune funkcionalnosti.

Sva isporučena i ugrađena roba mora biti nova i nekorištena, te zadovoljavati specifikacije navedene u ovom DON-u.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/04/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 040-097907

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 05/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/04/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 05/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: