Služby - 181182-2020

20/04/2020    S77

Belgie-Brusel: Požární pojištění fondu budov a jejich obsahu v případě budov veřejných zadavatelů, které se nacházejí v Belgii

2020/S 077-181182

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 055-129878)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise - Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Poštovní adresa: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Tato zakázka je zahrnuta ve společném zadávacím řízení 7 veřejných zadavatelů [viz I.2)]
Poštovní adresa: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Požární pojištění fondu budov a jejich obsahu v případě budov veřejných zadavatelů, které se nacházejí v Belgii

Spisové číslo: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Hlavní kód CPV
66510000 Pojištění
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Jedná se o pojištění typu „všerizikové pojištění s výjimkami“, což znamená, že budovy jsou pojištěny proti veškerým rizikům s výjimkou těch, která jsou výslovně ve smlouvě vyloučena.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/04/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 055-129878

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 20/04/2020
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 04/05/2020
Místní čas: 15:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 21/04/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 05/05/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: