Usluge - 181182-2020

20/04/2020    S77

Belgija-Bruxelles: Protupožarno osiguranje zgrada i njihovog sadržaja, za zgrade javnih naručitelja koji se nalaze u Belgiji

2020/S 077-181182

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 055-129878)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija — Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Poštanska adresa: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ovaj je ugovor predmet zajedničkog postupka sa sedam javnih naručitelja [vidjeti I.2)]
Poštanska adresa: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Protupožarno osiguranje zgrada i njihovog sadržaja, za zgrade javnih naručitelja koji se nalaze u Belgiji

Referentni broj: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66510000 Osigurateljne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Osiguranje podrazumijeva osiguranje tipa „sveobuhvatno osim”, drugim riječima zgrade su osigurane od svih rizika osim onih izrijekom navedenih u ugovoru.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/04/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 055-129878

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Umjesto:
Datum: 20/04/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 04/05/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Umjesto:
Datum: 21/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 05/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: