Tjänster - 181182-2020

20/04/2020    S77

Belgien-Bryssel: Brandförsäkring för fastighetsbeståndet och dess innehåll för den upphandlande myndighetens byggnader som finns i Belgien

2020/S 077-181182

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 055-129878)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen — Office pour les Infrastructures et la logistique (OIB)
Postadress: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Detta avtal inbegriper gemensam upphandling med 7 upphandlande myndigheter [se I.2)]
Postadress: CSM 1 — Cours Saint-Michel 23
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Brandförsäkring för fastighetsbeståndet och dess innehåll för den upphandlande myndighetens byggnader som finns i Belgien

Referensnummer: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66510000 Försäkringar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Försäkringen är av typen “allrisk utom”, dvs att byggnaderna är allriskförsäkrade, utom de som uttryckligen är undantagna i kontraktet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/04/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 055-129878

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
I stället för:
Datum: 20/04/2020
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 04/05/2020
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
I stället för:
Datum: 21/04/2020
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 05/05/2020
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: