Services - 181251-2023

27/03/2023    S61

Finland-Hämeenlinna: IT services: consulting, software development, Internet and support

2023/S 061-181251

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Oikeusrekisterikeskus
National registration number: 2722042-5
Town: Hämeenlinna
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 13100
Country: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internet address(es):
Main address: http://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oikeusrekisterikeskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Vaalitietojärjestelmän uudistus - sovelluskehitystiimit 2 ja 3

Reference number: ORK/334/2022
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tämä tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)''. Hankintayksikkö valitsi dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella kaksi (2) toimittajaa ja teki voittaneiden tarjoajien kanssa samansisältöisen hankintasopimukset.

Kilpailutuksen kohteena oli uusi vaalitietojärjestelmä. Uudistuksella pyritään turvaamaan järjestelmän toimivuus ja elinkaari pitkälle tulevaisuuteen (2035=>).

Kehittämistä ohjaa elinkaariselvityksessä luotu visio 2035:

- Vaalitietojärjestelmä on toimintavarma, tietoturvaltaan uskottava ja mahdollistaa vaalien toimittamisen aiempaa kevyemmällä prosessilla.

- Järjestelmää koskeva kriittinen osaaminen on viranomaisten hallussa ja päätösvalta on selkeästi määritelty.

- Käyttöliittymä on käyttäjää ohjaava eikä edellytä järjestelmän ulkopuolista ohjeistusta. Järjestelmä mukautuu erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja prosesseihin.

- Järjestelmä on läpinäkyvä ja sen tuottama julkinen tieto on helposti kaikkien saatavilla. Järjestelmä kestää aikaa ja toimintaympäristöjen muutoksia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena oli sovelluskehitystiimien hankinta, vaihe 2, vaalitietojärjestelmän toteutukseen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Oikeusrekisterikeskus toteutti aikaisemmin vuonna 2022 sovelluskehitystiimin hankinnan liittyen vaalitietojärjestelmän uudistukseen. Nyt hankinnan kohteena on sovelluskehitystiimit 2 ja 3 toteuttamaan vaalitietojärjestelmän sovelluskehitystehtäviä. Sovelluskehitystiimien 2 ja 3 tehtävänä on tuottaa vaalitietojärjestelmään liittyviä sovelluskehityskehitystehtäviä yhdessä aiemmin valitun tiimin kanssa.

Hankintayksikkö valitsi dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella kaksi (2) toimittajaa ja teki voittaneiden tarjoajien kanssa samansisältöisen hankintasopimukset. Toimittajavalinnat on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet".

Tiimit työskentelevät Tilaajan ohjauksessa ketterän kehitysmallin mukaisesti. Kehitystyö sisältää Vaalitietojärjestelmän määrittelyjen tarkennukset, suunnittelut, toteutukset ja testaukset sekä muut Tilaajan osoittamat tehtävät.

Vaalitietojärjestelmän uudistuksella pyritään turvaamaan toimivuus ja elinkaari pitkälle tulevaisuuteen. Kehittämistä ohjaa elinkaariselvityksessä ( http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-842-4 ) luotu visio 2035:

• Vaalitietojärjestelmä on toimintavarma, tietoturvaltaan uskottava ja mahdollistaa vaalien toimittamisen aiempaa kevyemmällä prosessilla.

• Järjestelmää koskeva kriittinen osaaminen on viranomaisten hallussa ja päätösvalta on selkeästi määritelty.

• Käyttöliittymä on käyttäjää ohjaava eikä edellytä järjestelmän ulkopuolista ohjeistusta. Järjestelmä mukautuu erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja prosesseihin.

• Järjestelmä on läpinäkyvä ja sen tuottama julkinen tieto on helposti kaikkien saatavilla. Järjestelmä kestää aikaa ja toimintaympäristöjen muutoksia.

Hankinnan (Tiimit 2 ja 3) kokonaislaajuus tiimikohtaisesti on sopimuskaudella arviolta 2750–3000 henkilötyöpäivää.

Lisäksi hankintaan sisältyy optiokausi, jonka laajuus on 0–500 henkilötyöpäivää.

Lisäksi optiona on mahdollista hankkia muita asiantuntijoita (esim. UI/UX suunnittelua, DevOps-osaamista) hankintasopimuksen kohdan 9.9 mukaisesti. Työmääräarvio on 0-500 henkilötyöpäivää tiimikohtaisesti.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatuperuste 1: Asiantuntijoiden kokemus / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Laatuperuste 2: Ratkaisukuvaukset / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Laatuperuste 3: Haastattelut / Weighting: 30
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimuskautta voidaan jatkaa enintään 17 kuukauden pituisella optiokaudella.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Oikeusrekisterikeskus - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Vaalitietojärjestelmän uudistus - sovelluskehitystiimit 2 ja 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/03/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 13
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 13
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Futurice Oy
National registration number: FI16235074
Postal address: Kansakoulunkatu 3
Town: HELSINKI
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00100
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gofore Oyj
National registration number: 1710128-9
Postal address: Gofore Oyj, Kalevantie 2
Town: Tampere
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 33100
Country: Finland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 000 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2023