Építési beruházás - 181394-2020

20/04/2020    S77

Magyarország-Budapest: Közút építése

2020/S 077-181394

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jászberény elkerülő III. ütem - kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000865412019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jászberény elkerülő III. ütem - kivitelezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 947 644 008.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45223810 Előre gyártott szerkezetek
45233128 Körforgalom építése
45233221 Útburkolati jelek festése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Jászberény

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jászberény elkerülő III. ütem megvalósítására vonatkozó kivitelezési feladatok ellátása (K031.05.73)

Nyertes ajánlattevő feladata:

Az új 2x1 sávos közlekedési létesítmény a 32. sz. főút a 31. sz. főút között mintegy 4,5 km hosszban történő kiépítése. Az egybefüggő útszakasz a tervezési szakasz elején a 32. sz. főútnál nyomvonalkorrekcióval, a tervezési szakasz végén a 31. sz. főút csomópontjánál a megépült körforgalmához csatlakozik.

A 31-3203. jelű utak keresztezésében 25 m sugarú 4 ágú körforgalom kiépítése.

Az új nyomvonalat érintő Gyilkos ér I. belvízcsatorna és Kis-Gyilkos csatorna közös medre felett 12 m hosszú kéttámaszú előregyártott vasbeton tartós gerendahíd és a Zagyva folyó keresztezésében három nyílású 66,2 m (támaszköz: 22,10 + 22,00 m+ 22,10 m) szerkezeti hosszúságú előregyártott vasbeton tartós gerendahíd építése.

Környező ingatlanok megközelítését biztosító mintegy 2,5 km hosszú szervizút hálózat kialakítása.

Főbb várható mennyiségek:

— Hírközlő vezeték építése: 1 300 m

— Középfeszültségű vezeték építése: 500 m

— Közvilágítás építése: 200 m

— Nagytömegű földmű építése: 300 000 m3

— Humuszterítés: 30 000 m3

— Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építése: 8 800 m3

— Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti réteg építése: 1 700 m3

— Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építése: 8 300 m3

— Padka építése: 12 000 m3

— Előregyártott szegély építése: 1 900 m

— Biztonsági korlát építése: 8 300 m

— Fúrt vasbeton cölöp készítése: 900 m

— Burkolati jelek készítése: 2 000 m2

Figyelemmel arra, hogy a régészeti feltárás pontszerűen akadályozhatja a kivitelezési munkákat, a pontszerű régészeti feltárásokkal számolni kell a kivitelezési munkák ütemezése, szervezési során, így azokból adódó többletköltségek pótmunkaként nem elszámolhatók.

Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó feladata) tervezői művezetés, és minden olyan közút- és műtárgyépítéshez kapcsolódó tervezési feladat, amely szükséges a létesítmények rendeltetésszerű és biztonságos megvalósításához, üzemeltetéséhez és nem szerepel az átadott tervdokumentációkban (a szükséges és hozzátartozó egyeztetések lefolytatásával, esetleges jóváhagyások megszerzésével.)

Az elvégzendő feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 166-405837
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Jászberény elkerülő III. ütem - kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Fax: +36 37560091
Internetcím: http://www.he-do.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 850 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 947 644 008.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az alvállalkozásba adandó érték és arány nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület), adószám: 10776456-4-43

2.

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., adószám: 14300327-2-44

3.

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753, adószám: 13125811-2-44

4.

DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150, adószám: 11426628-4-03

5.

Közös ajánlattevők vezető tagja: DÉLÚT Kft., 6750 Algyő, Kastélykert utca 171., adószám: 11392486-2-06; tag: Hazai Építőgép Társulás Zrt., 2351 Alsónémedi, Ócsai út 2405/4., adószám: 26647184-2-13

6.

Vezető tag: DÖMPER Kft., 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2., adószám: 10229105-2-11; Tag: Pannon-Doprastav Kft., 1117 Budapest Budafoki út 187-189., adószám: 24657998-2-43; Tag: Subterra-Raab Kft., 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5., adószám: 24824040-2-08

7.

Vezető tag: Colas Út Zrt., 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószám: 14904134-2-44; Tag: HE-DO Kft., 1133 Budapest Váci Út 76., adószám: 10683833-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/04/2020