Szolgáltatások - 181750-2019

17/04/2019    S76

Magyarország-Budapest: Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások

2019/S 076-181750

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303029716
Fax: +36 14888799

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.itthon.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.itthon.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészaáros Gabriella
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Telefon: +36 303029716
Fax: +36 14888799

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.itthon.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2019. évi külföldi turisztikai, MICE és borszakmai

Hivatkozási szám: EKR001088092018
II.1.2)Fő CPV-kód
79956000 Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

II.1.1. és II.2.1.kifejtése a karakterkorlát miatt: 2019. évi külföldi turisztikai, MICE és borszakmai kiállítás magyar kollektív standjának megvalósítása Vállalkozási Szerződés keretében.

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezet részére a megrendezésre kerülő külföldi turisztikai, MICE és borszakmai kiállítások magyar kollektív standjának megvalósítása.

Ajánlattevő feladatát képezi a standok egységes arculatának, megjelenésének valamint elrendezésének tervezése, általános stand koncepció tervének kialakítása, vizuális tervezés arculati elemekkel, bútorokkal, a stand teljeskörű megtervezése, interaktív elemek tervezésével együtt. Ajánlattevő feladata továbbá a kiállításokon történő részvétel szervezése, a szükséges standelemek legyártása, a standok kivitelezése, szállítása, építése és bontása, valamint a standok kiállításokon történő üzemeltetése és a kiállításokon fotós tevékenység ellátása. Folyt a II.2.4.-ben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 229 340 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79956000 Vásár- és kiállításszervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DE30 Berlin
NUTS-kód: DE7 HESSEN
NUTS-kód: DEA1 Düsseldorf
NUTS-kód: ES511 Barcelona
NUTS-kód: FR101 Paris
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: ITH59 Rimini
NUTS-kód: UKI LONDON
A teljesítés fő helyszíne:

EU, GB

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Folyt. a II.1.4.-ből.

A nyertes ajánlattevő feladatai közé tartozik többek között a kiállításhoz szükséges engedélyek beszerzése, a víz és elektromos áram bekötésének intézése, valamint az eszközök biztosítása, kiállítási attrakciók megszervezése, kapcsolattartás a résztvevőkkel, kiállítási tájékoztató megszervezése, egyedi installációs elemek legyártása, grafikai kivitelezés.

A tervezett kiállítások helyszíne, időpontja, mérete, típusa:

Berlin - ITB (6.3.2019.–10.3.2019) — 200 m2

Düsseldorf -ProWein Düsseldorf (17.3.2019–19.3.2019.) — 400 m2

Dubai-ATM (29.4.2019.–1.5.2019.) — 100 m2

HongKong-ProWeinAsia (7.5.2019.—10.5.2019.) — 40 m2

Frankfurt-IMEX (21.5.2019–23.5.2019.) — 120 m2

London- World Travel Market (2019.11.) — 200 m2

Shanghai-Prowein China (2019.11.) — 100 m2

Barcelona-IBTM World (2019.11.) — 120 m2

Az Ajánlatkérő(k)fenti kiállításokon központi szervezésű épített standokkal kíván részt venni. A standoknak egységes arculati megjelenéssel tükrözniük kell Mo. és Bp., mint vonzó desztináció jellegzetességeit. Az Ajánlatkérő(k) számára olyan kiállítási stand rendszer kialakítása a cél, mely képviseli Magyarországot a különböző nemzetközi turisztikai, idegenforgalmi szakmai- és borszakmai kiállításokon. A tervezett rendszertől elvárás, hogy különböző méretű alapterületen is alkalmazható legyen a főbb elemek, motívumok, funkciók és arculati elemek megtartásával. A rendszer modularitása lehetővé teszi a különböző helyszíneken való egységes megjelenést egyes meghatározott elemek elhagyása mellett is, a kiállítások különböző igényeinek megfelelő változatos elrendezési lehetőséggel.

Amennyiben az ajánlati dokumentáció valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést (vagy azzal egyenértékű) is elfogadja. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges munkaerő, anyag és a szükséges eszközök biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.

A kiállítási alapterületek mérete tekintetében a szerződés időtartama alatt -30 % eltérés lehetséges (Kbt. 58.§(1) bekez. alapján opcionális), míg a kiállítások darabszáma tekintetében - 3 db eltérés lehetősége az előírás. Fentieket Ajánlattevőnek az ajánlatétel során figyelembe kell vennie. A részletes előírásokat a közbesz. dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a jelen közbesz.eljárást feltételes közbesz.eljárásként kívánja lefolytatni, oly módon, hogy a szerződés hatálybalépésének feltételeként kiköti, hogy az Ajánlatkérők a szerződés fedezetét biztosító 2019.évre vonatkozó támogatási szerződést aláírják.

Karakterkorlát miatt a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása) pontban folytatott III.1.4) pont folytatása az alábbiakban:

d) legalább 1 fő minimum középfokú végzettségű minimum 24 hónap kiállítási standok építészeti és gyártás előkészítési munkák során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

A szakemberek között átfedés nem lehetséges, azaz minimum 4 fő szakembert kell bemutatni.

Stand kivitelezés területén szerzett tapasztalat alatt AK a következőket érti: ez az elemek gyártását és helyszíni beépítését jelenti (elemek gyártása, csomagolás, szállítás, helyszíni építés, vásár szabályzat ismerete, felkötési szabályok ismerete, tűzvédelmi előírások ismerete)

Kiállítási standok építészeti és gyártás előkészítési munkák során szerzett tapasztalat alatt AKa következőket érti: egyeztetés a megrendelővel, a tervezővel, a kiállítókkal és a gyártmány tervezése.

Igazolási mód:

M1) A 321/2015.(X.30.) Kr.21. §(3) bekez. a) pontja valamint a 23.§-a alapján. AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A§-ra is;

M2) A 321/2015.(X.30.) Kr.21.§(3) bekez. b) pontja alapján. Előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekez. szerint nyilatkozattal. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek.-re is.

Részletes Igazolási mód a Kbt.-nek megfelelően KD-ben található.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

1. Ár (súlyszám: 95)

1.1. Ajánlati összár (nettó HUF) (súlyszám 80)

1.2. Az előírt 1 200 kg-on felül, a prospektus és egyéb kiállítási szóróanyag, termék szállításának díja (fix nettó HUF díj/km) (súlyszám 15)

2. Késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték %-a/óra, egy tizedes jegyig megadva -a vállalás legkedvezőtlenebb szintje 3%/óra és a vállalás legkedvezőbb szintje 5%/óra -) -(%/ óra minden késedelmesen eltelt óra után) (súlyszám 5)

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 011-022392
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Trifolium Hungary Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63839074
Postai cím: Szent István park 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: office@trifolium.hu
Telefon: +36 309440595
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 246 290 549.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 229 340 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Grafikai kivitelezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9082 Nyúl, Tavasz utca 1/A, 11819943-2-08

2. MAHIR - OC BAU Konzorcium

OC BAU Kft., 1106 Budapest Bogáncsvirág 5–7., 10891188-2-42

MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft., 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 16.,10935013-2-41

3. Special Effects International Zrt., 1155 Budapest Wysocki utca 1., 23000063-2-42

4. Trifolium Hungary Kft., 1137 Budapest Szent István park 6., 10497038-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2019